Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Landbouwfederatie dreigt met actie tegen Visserscollectief

Landbouwfederatie dreigt met actie tegen Visserscollectief

04/07/2020 22:44 - Ivan Cairo

Landbouwfederatie dreigt met actie tegen Visserscollectief

Prahlad Sewdien (tweede vanuit rechts) van de Federatie van Surinaamse Agrariërs is al geruime tijd middelpunt van de geruchtenstroom. Foto: NII  

PARAMARIBO - De brief van het Visserscollectief aan de VHP waarin de eventuele benoeming van Prahlad Sewdien als nieuwe minister van LVV wordt afgewezen, heeft kwaad bloed gezet bij andere belangenorganisaties in de agrarische- en visserijsector. Volgens het Visserscollectief is er geen draagvlak voor de benoeming van Sewdien.

Hij zou onder andere de Federatie van Surinaamse Agrariërs voor eigen bate hebben misbruikt. De FSA waar Sewdien enige tijd geleden de voorzitter was, dreigt met juridische stappen tegen het Visserscollectief indien deze organisatie de aantijgingen aan haar adres niet met bewijzen staaft of deze beweringen publiekelijk intrekt. Ook de Suriname Industrial Fisheries Cooperative (Sifco) is woedend. Volgens deze coöperatie is Sewdien een kundige man die de sector erg goed kent en deze zou kunnen ordenen met een strak vergunningenbeleid en sterke controle op naleving van vergunningsvoorwaarden. Dit is volgens Sifco het belangrijkste punt dat de bevolkingsvisserij, die gedomineerd wordt door Guyanezen, niet wil hebben. "Bijna alle gevangen vis wordt naar Guyana gesmokkeld, waardoor Suriname de hard nodige exportdollars misloopt. Dit is ook de reden waarom deze vissers geen VMS op hun boot willen. Zij willen niet gecontroleerd worden", aldus de visserscoöperatie.

In een reactie naar het Visserscollectief probeert VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi de ruzie onder de vissersorganisaties te sussen. "Zolang de namen niet door mij persoonlijk worden genoemd, vraag ik u alle berichtgeving daarover als fake te beschouwen. Eveneens herhaal ik mijn oproep aan een ieder, om speculaties en onrust binnen en buiten de partij over de kabinetsformatie in te dammen en te wachten op mededelingen mijnerzijds", aldus de VHP-topman. In een communiqué stelt de FSA geschokt te zijn over "de flagrante wijze waarop het Visserscollectief, het harmoniemodel dat de FSA nastreeft met al haar aangesloten organisaties, heeft geschonden". De federatie noemt de aantijgingen tegen haar ex-voorzitter onbehoorlijk, vals en immoreel. Ze vindt het jammer dat de vissersorganisatie deze zaak niet eerst aan het FSA-bestuur heeft voorgelegd, maar zich heeft gewend tot het VHP-bestuur.

Zowel FSA als Sifco wijzen op de rol die Sewdien en de FSA hebben gespeeld bij aanpak van het drama twee jaar geleden toen vissersboten voor de kust zijn aangevallen en er een aantal vissers om het leven zijn gebracht. Ook wordt gewezen op de bijdrage die hij heeft geleverd bij het verwijderen van de Chinese trawlers die naar Suriname waren gehaald om hier te komen vissen. "De president heeft, na de stakeholders gehoord te hebben, het besluit genomen dat de Chinese trawlers de Surinaamse wateren moeten verlaten. Een overwinning voor de FSA in het voordeel en ter bescherming van de sector en haar lid-organisaties, waaronder het Visserscollectief."

De FSA eist daarom dat het collectief met bewijzen en documenten komt om de beschuldigingen tegen Sewdien te staven, "zo niet de gedane valse en ongefundeerde aantijgingen over de FSA publiekelijk te rectificeren". Gebeurt dat niet, dan zullen er juridische maatregelen tegen de organisatie worden getroffen. De federatie zegt ook acties te zullen ondernemen om het Visserscollectief uit de organisatie te zetten. Het collectief had overigens ook aangegeven te overwegen zelf uit de FSA te zullen stappen. In haar reactie op het standpunt van het Visserscollectief zegt Sifco dat na hun eigen bevissingsgebied te hebben leeggevist de leden van het collectief nu ook andere gebieden willen betreden. "De huidige minister heeft daar een stokje voor gestoken Nu willen ze dat bij een nieuwe minister proberen." Dit is volgens de coöperatie onacceptabel. Zij wenst dat er bij LVV een kundige en krachtige minister komt, die de Surinaamse visgronden voor veel generaties na nu kan veiligstellen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina