Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Voedselpakket in plaats van geld

Crèche-exploitanten krijgen voedselpakket in plaats van geld

05/07/2020 00:00 - Merredith Bruce

Crèche-exploitanten kwamen van een koude kermis thuis toen ze in plaats van de Covid-19-compensatie van SRD 1.500 een voedselpakket in handen kregen 'gedrukt'.

Crèche-exploitanten kwamen van een koude kermis thuis toen ze in plaats van de Covid-19-compensatie van SRD 1.500 een voedselpakket in handen kregen 'gedrukt'.  

PARAMARIBO - Crèche-exploitanten aan wie de regering een coronategemoetkoming van SRD 1.500 per maand heeft beloofd, kregen - tegen hun verwachting in - dit bedrag niet. Hen werd een voedselpakket aangeboden.

Zestig personen exploitanten van een crèche of peuterschool - moesten bij het Bureau Opvang Instellingen (BOI) een protocol ophalen in verband met de heropening van de kinderopvang op 6 juli. Ze hadden verwacht gelijk ook de vergoeding te ontvangen.

Eén van hen zegt tegen de Ware Tijd dat hen is voorgehouden dat door het (spoedig) aantreden van een nieuwe regering er geen geld vrijgemaakt kan worden. "Ik zag één van de crèche-exploitanten een traantje wegpinken toen ze vernam dat ze een pakket zou krijgen krijgen in de plaats van geld. We zijn wel blij met het pakket, ondankbaar zijn we niet, maar daarmee betaal je geen rekeningen."

Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, bevestigt dat conform de instructie de zestig personen, zich maandag moesten melden voor een protocol. Daarnaast kregen zij en hun medewerkers een voedselpakket. Dat was conform de afspraak met het Covid-19-managementteam. "Dat verhaal over geen geld en geen nieuwe regering is nieuws voor mij", reageert de directeur.

Zij stelt dat de informatie van het managementteam de juiste is. Volgens haar wacht het ministerie op de laatste tranche van het geld, zodat de rest van de groep uitbetaald kan worden over de maand mei. Er zijn nog geen instructies ontvangen voor juni.

De crèche-exploitanten willen het geld voordat de kinderopvang maandag weer open gaat, zegt degene die de Ware Tijd te woord staat en die al 25 jaar in de branche werkt. "Je moet investeren. Sommige mensen betalen de huur voor hun business." Wat haar dwarszit, is dat sommige van de instellingen als illegaal worden aangemerkt, terwijl zij wel bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken staan ingeschreven en belasting betalen. "Zij zouden een andere benaming moeten gebruiken, want het woord illegaal is misplaatst."

Volgens haar zijn er explolitanten die zich al eerder hebben aangemeld bij het BOI maar toch onder illegaal vallen, omdat ze nog niet aan de vereiste hebben voldaan om een plan in te dienen. "Er is jaren gepleit voor het organiseren van deze branche, maar er is nooit werk van gemaakt en nu wil men wel werken met regels."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina