Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • PRO: Brunswijk kan geen vicepresident worden

PRO: Brunswijk kan geen vicepresident worden

06/07/2020 19:59 - Van onze redactie

Presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi (l) met naast hem Ronnie Brunswijk (r), die aast op het vicepresidentschap.

Presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi (l) met naast hem Ronnie Brunswijk (r), die aast op het vicepresidentschap.  

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee heeft maandag bepaald dat de verkiezing van de president en vicepresident op 13 juli plaatsvindt. Chandrikapersad Santokhi is de gedoodverfde presidentskandidaat van de nieuwe coalitie, terwijl DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk het vicepresidentschap niet uit zijn hoofd schijnt te hebben gezet.

Op 23 juni werd Brunswijk door ABC gevraagd welke positie hij ambieert. "Eén van beide. Er zijn twee posities: parlementsvoorzitter of vicepresident. Eén van beide. Ik weet het niet. Maar ik kies meer voor het parlement, omdat ik al zoveel jaren daar zit." Zes dagen later werd Brunswijk gekozen als nieuwe voorzitter van het parlement. VHP'er Dew Sharman werd op die dag de nieuwe ondervoorzitter.

Echter, sindsdien wordt er vaker gefluisterd dat Brunswijk het vicepresidentschap niet uit zijn hoofd heeft gezet. Verschillende personen hebben op sociale media aangegeven dat zij graag Fidelia Graand-Galon, eveneens van de Abop, zien als de nieuwe vicepresident. "Het besluit wordt door de voorzitter en het hoofdbestuur genomen", zei de oud-ambassadeur daarmee geconfronteerd door de Ware Tijd.

Intussen heeft de politieke partij PRO aangegeven dat Brunswijk geen vicepresident kan worden op basis van artikel 96 van de Grondwet. Daarin staat dat de president en vicepresident "rechtstreeks noch zijdelings deelhebber mogen zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende". Hoewel volgens PRO de grondwettelijke vereisten voor de functie Brunswijk bekend waren, voelde hij zich niet geroepen zich te desinvesteren van zijn belangen die hem hiervoor diskwalificeren.

De boodschap dat Brunswijk afstand zal doen van zijn concessies en zeggenschap in zijn ondernemingen, betekent naar zeggen van PRO dat hij op moment van verkiezing niet aan de voorwaarden van de Grondwet voldoet. Verder blijkt uit niets dat hij serieus van plan is de Grondwet op dat onderdeel na te leven. Overigens, de politieke partij stipt trouwens aan dat de belangen bij ondernemingen en concessies niet de enige diskwalificerende grondwettelijke bepalingen zijn die Brunswijk uitsluiten van het vicepresidentschap.

"Brunswijk was één van de leiders van een groepering die gewapende strijd geleverd heeft in een burgeroorlog waarin honderden doden vielen en vernieling van eigendom van onzijdige burgers, waarvoor hij ondanks de opbouw van een aanzienlijk vermogen, nimmer enige restitutie geboden heeft. Er loopt een actief internationaal opsporingsverzoek vanwege een veroordeling voor drugshandel tegen hem en hij wordt gezocht voor verhoor in een zeer recente moordzaak."

Volgens PRO krijgt de Abop de "unieke gelegenheid zich van de scheidende regeerders te onderscheiden, door aan te tonen dat zij, in tegenstelling tot de NDP, geen partij is die bestaat om de wil en belangen van de voorzitter te dienen onder alle omstandigheden, maar zich onderwerpt aan de Grondwet en beschikt over voldoende talent en deskundigheid om een kandidaat voor het vicepresidentschap te stellen, die voldoet aan de vereisten van de Grondwet."

De partij kijkt ook naar de VHP, die in haar verkiezingsprogramma 2020 aangeeft "een rechtvaardige en harmonische samenleving met eerlijke leiders" te willen. De VHP heeft in de gehele verkiezingscampagne van 2020 Ronnie Brunswijk nooit als vicepresidentskandidaat aan de kiezer voorgesteld. "Wanneer de keuze voor politieke rust of politieke loyaliteit, boven de keuze voor beloofde trouw aan de Grondwet gaat, zal niet alleen Abop in strijd met de afgelegde eed handelen, maar starten wij de regeerperiode 2020-2025 met dezelfde overtreding door ieder assembleelid, dat op 29 juni 2020, trouw gezworen heeft aan onze Grondwet. Suriname verdient beter en de verkozen leiders zijn verantwoordelijk voor nakoming van hun beloften daartoe", aldus de Partij voor Recht en Ontwikkeling.

De indiening van de naam van de kandidaat-president en kandidaat-vicepresident en bijbehorende stukken kan volgens de bekendmaking van het parlement op 7 en 8 juli tussen acht uur 's morgens en drie uur 's middags bij DNA. Voor de nieuwe coalitie (VHP-Abop-NPS-PL) is Santokhi de presidentskandidaat. Toen op 30 mei de leiders van de vier partijen in het Lalla Rookh-gebouw hun samenwerking formeel proclameerden, vroeg Brunswijk steun voor 'president' Santokhi. Hij riep de Surinaamse samenleving op om Santokhi te accepteren als nieuwe regeringsleider en te ondersteunen.

Zijn partij (Abop) stelt alle vertrouwen in de VHP-voorzitter als nieuwe president, aldus Brunswijk. "Als het electoraat zegt dat de VHP de kans krijgt voor het presidentschap dan moeten wij als Surinamers dit ondersteunen. Ik vraag eenieder hierbij om dit te ondersteunen. Laten we elkaar respecteren ongeacht kleur, ras of geloof. We zijn Surinamer en laten we elkaar vertrouwen."

Hoewel de NDP op 29 juni geen tegenkandidaten heeft gepresenteerd tijdens de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van DNA is het niet vanzelfsprekend dat hetzelfde het geval gaat zijn wanneer de president en vicepresident in het parlement worden gekozen. Het stellen van kandidaten voor die functies is niet uitgesloten, zeiden André Misiekaba en Melvin Bouva.

"De politiek is dynamisch, maar tegelijkertijd moeten we een zekere consequente lijn volgen", aldus Bouva. Hij voegde eraan toe dat naarmate de transitiegesprekken vorderen de NDP de koppen weer bij elkaar zou steken om de verdere strategieën te bespreken.

Misiekaba zei dat de politieke tegenstanders er altijd rekening mee moet houden dat tegenkandidaten gepresenteerd kunnen worden. Als de transitiegesprekken in goede sfeer doorgaan kan het zijn dat er geen tegenkandidaten voor het president- en vicepresidentchap worden gepresenteerd. Daarom sloot hij dat niet bij voorbaat uit.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina