Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Veel valreepbenoemingen in transitieperiode

Veel valreepbenoemingen in transitieperiode

07/07/2020 10:08 - Ivan Cairo

Melvin Bouva is naast NDP-fractielid in het parlement nu ook beleidsaviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Melvin Bouva is naast NDP-fractielid in het parlement nu ook beleidsaviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De afgelopen weken zijn er door de regering op verschillende ministeries talrijke benoemingen van personen in orde gemaakt of is er extra personeel in dienst genomen. Een opvallende benoeming is die van ex-vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva (NDP).

Hij is, te rekenen vanaf 15 juni, bij resolutie aangesteld als 'Beleidsadviseur eerste klasse' van de minister van Buitenlandse Zaken. Wat salaris betreft is Bouva ingeschaald in Functiegroep 11 met een bezoldiging van SRD. 8.094 per maand. Bouva zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd op de hoogte te zijn dat een stuk op sociale media circuleert, maar hij weet niet of het een "officieel stuk" is. Zelf heeft hij niets ontvangen om te tekenen. Hij zegt te zullen natrekken wat er aan de hand is.

Bij Buitenlandse Zaken hebben ook andere benoemingen plaatsgevonden. Bij resolutie van 15 juni heeft president Desi Bouterse bepaald dat conform de wet Buitenlandse Dienst, de rangen bij Buza conform deze wet zullen worden toegepast en gehandhaafd. Voornoemde wet is op 1 december 2018 in werking getreden. De rangen die eerder alleen op de diplomatieke posten in het buitenland golden zijn nu ook gewoon van toepassing voor functionarissen op het ministerie. Met de resolutie van het staatshoofd heeft synchronisatie van functies plaatsgevonden met de daaraan gekoppelde functiewaardering. Hoeveel geld deze operatie de staat heeft gekost of zal kosten is nog onduidelijk.

Naar wordt vernomen zijn de beveiligers van de minister van Justitie en Politie (Juspol) via een bijzondere benoeming bevorderd tot brigadier van politie. Dit zou voor ontevredenheid in het politiekorps hebben gezorgd, omdat een aantal agenten dat ook tot brigadier zou moeten worden benoemd, al enige tijd op hun bevordering wacht. Bij Juspol zouden volgens een goed ingevoerde bron de afgelopen weken zeker zestig extra mensen in dienst zijn genomen.

Ook worden plotseling "onnodige" dienstreizen naar de districten ondernomen. "Er worden bijna elke dag nieuwe mensen in dienst genomen, voornamelijk schoonmaakpersoneel. Er is beweerd dat ze zullen worden ingezet bij de verschillende politiebureaus. We zien ook ineens allerlei delegaties op dienstreis gaan naar plaatsen zoals Nickerie, terwijl er tot vóór kort geen geld was voor dringende bezoeken aan de districten", zegt een medewerker van het ministerie. "Het lijkt erop alsof men het laatste beetje geld dat er nog is op wil maken", wordt eraan toegevoegd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina