Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kort geding tegen NPS-bestuur

Kort geding tegen NPS-bestuur om kandidaatstelling

10/07/2020 21:45 - Ivan Cairo

Kort geding tegen NPS-bestuur om kandidaatstelling

 

PARAMARIBO - Twee NPS-leden hebben de partij en de leden van het hoofdbestuur voor de rechter gedaagd. Michael Loswijk en Eric Feller eisen dat op een correcte wijze en zoals de partijstatuten voorschrijven de voordracht van kandidaat-ministers op een congresvergadering plaatsvindt. Voorts moet het hoofdbestuur binnen negentig dagen na een eventuele veroordeling bestuursverkiezingen houden.

De zittingsperiode van het huidig bestuur is op 21 mei 2019 verstreken, wordt in het verzoekschrift aan de kortgedingrechter aangevoerd. Deze zaak staat voor 11.00 uur vanmorgen op de rol. De eisers voeren aan dat partijvoorzitter Gregory Rusland niet de bevoegdheid had om op 30 mei een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met VHP, Abop en PL om een nieuwe coalitie te vormen.

Behalve in juridische zin zou hij ook de politieke legitimiteit niet hebben om verregaande afspraken namens de partij aan te gaan. Loswijk en Feller stellen dat van de 21.654 kiezers die in Paramaribo op de NPS hebben gestemd 13.493 hun stem niet op hem hebben uitgebracht, terwijl stemadvies was gegeven om op de partijvoorzitter te stemmen. In de afgelopen periode heeft het hoofdbestuur ook verzuimd vinden ze de notulen van de partijorganen te arresteren of op te stellen.

Ook is er geen correcte financiele verslaggevng gedaan over de zittingsperiode. Deze zaken zijn volgens de eisres in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement alsook met de gangbare normen van goed bestuur. Verder wordt aangegeven dat buiten het Congres om Rusland en het hoofdbestuur kandidaten voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van het parlement hebben ondersteund alsook de kandidatuur van personen voor het presidents- en vicepresidentsschap.

Daar de verkiezingen van de president en vicepresident maandag al plaatsvindt gevolgd door de kabinetsformaie enkele dagen later verzoeken de eisers dat snel vonnis wordt gewezen. Desgevraagd zegt Rusland dat wat in het rekest wordt aangevoerd niet op waarheid berust. Alle besluiten van de afgelopen periode zijn, aldus de NPS-voorman, op statutaire wijze tot stand gekomen. Via haar advocaat zal het hoofdbestuur de eisers van repliek dienen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina