Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'De mensen zijn hebberig geworden'

Stichting Sophia’s Lust voelt zich gepasseerd door Sport- en Jeugdzaken

13/07/2020 21:39 - Jason Pinas

Armand Barron (l) en Sportminister Lalinie Gopal (m) bij de ingebruikname van het Youth Community Center Sophia's Lust in augustus 2018. Sindsdien is hun relatie verslechterd.

Armand Barron (l) en Sportminister Lalinie Gopal (m) bij de ingebruikname van het Youth Community Center Sophia's Lust in augustus 2018. Sindsdien is hun relatie verslechterd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - In tegenstelling tot de Caricom-jeugdambassadeurs en de voorzitter van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname is stichting Sophia’s Lust en Omgeving het eens met het opheffen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Penningmeester Armand Barron spreekt tegenover de Ware Tijd mede namens de overige bestuursleden zijn teleurstelling uit over de samenwerking met opeenvolgende ministers op het departement.

Wat de stichting krenkt is het niet nakomen van duidelijke afspraken over de bouw en het beheer van het multifunctioneelcentrum te Sophia. "De mensen zijn op een gegeven moment gewoon hebberig geworden", zegt Barron. Vooral over en Lalini Gopal, de huidige bewindsvrouw en één van haar voorgangers, Faizal Abdoelgafoer, heeft hij geen goed woord. "Gopal wordt gewoon gedirigeerd door Abdoelgafoer. Hij is geen minister meer maar hij heeft de touwtjes nog in handen", aldus Barron.

Hij stelt dat het plan voor het multifunctioneelcentrum komt van de stichting. Het project is in maart 2007 voor financiering ingediend bij de Chinese ambassade, die het gebouw ook heeft geschonken. Omdat het een government-to-government-overeenkomst is, moest stichting Sophia's Lust en Omgeving de overheid de ruimte geven om verdere invulling te geven aan het project.

Barron onderstreept dat nadat het gebouw was opgeleverd zijn organisatie weer in beeld zou komen. Echter, dat is nooit gebeurd. "Wij die met het idee zijn gekomen, schuif je gewoon aan een kant. We worden gestraft. Het is onsportief en onbehoorlijk bestuur van Sport- en Jeugdzaken. De mensen bemoeien nu niet meer met ons", zegt hij geïrriteerd.

De penningmeester merkt verder op dat een aantal spullen zoals stoelen, computers en een grote led-tv, die ook waren geschonken door de Chinese ambassade, zoek zijn geraakt. "Ze zijn niet meer te vinden en wanneer wij er naar vragen wordt men boos." De stichting heeft enige tijd geleden uit ontevredenheid een rechtszaak aangespannen tegen Sport- en Jeugdzaken.

Volgens de penningmeester heeft sportdirecteur Mitchell Kisoor het samenwerkingscontract dat steeds voor vijf jaar wordt getekend zonder een valide reden ongeveer een jaar geleden opgezegd. "Die man heeft ons niet eens op een behoorlijke manier te woord gestaan. Ons contract is niet verlengd maar we weten niet waarom. De zaak is nu bij de rechter maar het ministerie vraagt steeds om uitstel omdat het weet te zullen verliezen", aldus Barron. Gelet op al het voorgaande vindt hij het goed dat het ministerie wordt opgedoekt omdat het in de afgelopen jaren vooral voor politiek voordeel is gebruikt.

Geconfronteerd met de uitspraken van Barron geeft Kisoor toe dat de stichting "geweldig" werk heeft verzet. Maar vanwege andere inzichten over de exploitatie van het centrum heeft het ministerie, rekening houdend met de opzegtermijn, besloten het contract niet te verlengen. De activiteiten met kinderen worden nu onder de paraplu van Sport- en Jeugdzaken voortgezet. "Het is iets van bijna een jaar geleden dus het bevreemdt mij dat meneer Barron nu pas naar de krant stapt", aldus Kisoor.

De directeur voegt eraan toe dat de rechter op elk moment uitspraak kan doen. Hij vraagt zich af waarom het stichtingsbestuur niet wacht op het vonnis. "Het heeft niet aan ons gelegen. Door de Covid-19-situatie lag de zaak stil, maar onze jurist heeft me gerapporteerd dat we spoedig een uitspraak mogen verwachten", zegt hij doelend op de beschuldiging dat het ministerie een vertragingstactiek toepast.

Het misbruik maken van het ministerie voor politieke doeleinden wordt door Kisoor met klem tegengesproken. "Ik ben daar als hoogste ambtenaar en niet als politicus." Over de vermeende verdwijning van goederen zegt hij: "Ik draag geen kennis daarover anders had ik de politie meteen ingeschakeld. Ik stel voor dat meneer Barron dat ook doet als hij in het gelijk wordt gesteld door de rechter."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina