Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Alom lof voor nieuwe DNA-voorzitter Bee

Alom lof voor nieuwe DNA-voorzitter Bee

14/07/2020 12:33 - Van onze redactie

Marinus Bee is dinsdag gekozen als nieuwe voorzitter van het parlement.

Marinus Bee is dinsdag gekozen als nieuwe voorzitter van het parlement. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Marinus Bee van de Abop is dinsdag gekozen als de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee. Hij was de enige kandidaat voor de opengevallen functie. Het regende loftuitingen tijdens de felicitatieronde.

Uit de zaal kwam er slechts één voordracht voor de functie die vacant werd nadat Ronnie Brunswijk (Abop) maandag werd gekozen als vicepresident. Daardoor werd Bee bij acclamatie gekozen als voorzitter. "Na wan bigi wroko, na wan tranga wroko. Wi e begi gi wijsheid, koni en sabi", sprak de gelovige hem toe na de eedaflegging.

Vicevoorzitter Dew Sharman (VHP), die de vergadering leidde, noemde Bee "een politicus van formaat, die het klappen van de zweep kent". "Ik draag de overtuiging dat u kundig leiding zal geven en op een waardige wijze deze verantwoordelijkheid zal dragen", aldus Sharman, voordat hij de hamer overdroeg.

Dat een jongeman geboren in Moengo voorzitter van het parlement is geworden, is volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien een teken dat elk kind mag dromen om president, DNA-voorzitter, minister of DNA-lid te worden. "En die droom mag geen enkel kind ontnomen worden." Vanwege de opstelling van Bee draagt hij de overtuiging dat die een goede job zal doen.

Ook NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft "heel veel vertrouwen" dat Bee in staat zal zijn goed leiding te geven. "U bent in staat rust te brengen bij dyugudyugu. Op basis van uw capaciteiten - rust, takt, kunde - weten we dat u een goede job zal doen." Hij memoreerde de "zeer kundige wijze" waarop Bee bijdrage heeft geleverd aan wetgeving.

André Misiekaba (NDP) zei de nieuwe voorzitter sinds 2010 te kennen en te hebben meegemaakt als partner (Bouterse 1) en tegenstander (Bouterse 2). "We hebben u zien groeien. U heeft uw studie opgepakt en hebt een MBA-titel. U heeft de lat hoog gelegd voor jongeren van Marowijne." Hij roemde Bee als "evenwichtig persoon". "Bala, meke Gado kibii yu!"

Brunswijk sprak over een "mijlpaal" en wees erop dat niemand wordt beloond zonder er hard voor te werken. "U heeft Abop waardig vertegenwoordigd, vandaar dat wij ook vertrouwen hadden u voor te dragen. Wij twijfelen niet aan uw kwaliteit. Mi e gi yu grantangi fa yu ben tyari yu srefi." Brunswijk maakte een verwijzing naar zijn korte periode als DNA-voorzitter. "Bala Bee, a pasi mi koti fosi, puru den maka gi yu."

Het voorzitterschap ziet Ronnie Asabina (BEP) als een "belangrijke uitdaging" in de politieke carrière van Bee. Dat zijn voordracht kamerbreed was, is het gevolg van de wijze waarop de voormalig fractieleider zich heeft geprofileerd. "Ik heb u van dicht bij meegemaakt en twijfel niet aan uw competentie en wijsheid."

Dat iemand uit Marowijne de leiding krijgt over de wetgevende macht betekent voor Asabina dat de kloof tussen kansarm en kansrijk tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht. "U heeft de armslag om de kloof te verkleinen." Diana Pokie (Abop) was emotioneel: "Mi e polo te. Ik gun u deze positie. U hebt me opgevangen als vader, vriend, broer. Ik twijfel niet aan uw deskundigheid."

Vicepresident Ashwin Adhin zei in zijn felicitatieboodschap dat zijn echtgenote de nieuwe parlementsvoorzitter heeft beschreven als een "eerlijke man die zegt hoe het is. Als het goed is, is het goed, als het fout is, is het fout. Hij draait er niet om heen." De vp noemde Bee een "waardige kandidaat die zich nooit heeft misdragen".

Bee erkende dat Marowijne trots mag zijn. "Jullie hebben hard gewerkt en vandaag is het hier. Maar we gaan door. Het moet zich vertalen in ontwikkeling." Hij richtte zich als eerste tot Brunswijk. "Bigi Bravo, Gadaffi, Gan Baala Biya, mi e gi yu grantangi, voor het vertrouwen in mij gesteld."

Bee zwaaide ook lof toe aan oud-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die volgens hem de aanzet heeft gegeven tot kwalitatieve verbetering binnen het college van staat. Hij noemde directeur Davis van Mulo Latour, Caprino Allendy (Mulo Latour), Ivan Fernald (Imeao), Guillermo Samson (IBW), MacLean (Sint Tarcisiusschool), Biswardath en Veldman als personen die hem hebben gevormd.

Bee erkende dat het parlement voor een "grote uitdaging" staat en een "gigantische verantwoordelijkheid" heeft. "Onze opdracht is alles behalve eenvoudig." Nieuwe parlementsleden riep hij op hun stem te laten horen en een constructieve bijdrage te leveren. "Onderschat het werk niet, u gaat veel offers moeten brengen."

De nieuwe voorzitter maakte duidelijk dat hij zich "niet verheven voelt" boven de rest. "Ik ben de eerste onder de gelijken, ma unu musu seti en samen. Zowel coalitie als oppositie is één lichaam." Bee onderstreepte dat hij "onbehoorlijk gedrag" niet zal toestaan, omdat het een smet legt op het totale parlement. "We moeten de waardigheid in stand houden."

De regering zal "kritisch gevolgd en begeleid worden". "Voor de mantel der liefde is er geen plek. Diversiteit en verscheidenheid moeten de leidraad zijn om tot grotere hoogten te komen en ons naar eer en geweten van onze taken te kwijten." Hij benadrukte dat het belang van het volk te allen tijde voorop moet worden gesteld. "Het is een grote uitdaging om politiek correct te zijn en te blijven. Makandra wi sa skrifi moro betre historia gi Sranan", aldus Bee, die kort daarna de vergadering afhamerde.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina