Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'U gaat werken voor het volk'

'U gaat werken voor het volk'

16/07/2020 14:16 - Van onze redactie

'U gaat werken voor het volk'

 

PARAMARIBO - "Vanaf dit moment zijn uw plichten verdubbeld en uw rechten gehalveerd." Dat heeft president Chandrikapersad Santokhi de nieuwe ministers donderdag voorgehouden nadat hij hen had beëdigd op het Onafhankelijkheidsplein. "Het geldt ook voor uw kleine omgeving. Jullie worden transparante entiteiten, een openboek."

Dat het gros van de zeventien bewindslieden ervoor heeft gekozen zich bij de start van deze missie te laten beschermen door de Schepper werd aangestipt door Santokhi. "Dat is wat wij niet moeten vergeten. Dit kabinet is gestuurd om werk te verrichten zoals God dat van u verwacht."

Volgens de president heeft het volk op 25 mei gesproken. "Vergeet u het resultaat van die uitspraak van het volk niet", riep hij de kabinetsleden op. "U bent dat product. Vergeet u niet dat het volk u heeft geplaatst en dat u gaat werken voor het volk."

Het volk is volgens hem beloofd dat de problemen worden opgelost en de mensen uit de crisis worden gehaald. "Dat gaan we doen. We gaan het samen doen met het volk", aldus Santokhi, die zijn team een 'volksregering' noemde. Er is volgens hem geen tijd te verliezen. De eerste vergadering is vrijdag en in het weekend trekt het totale team zich terug om het beleid te bespreken.

Het staatshoofd onderstreepte nogmaals dat het land in een "zeer ernstige crisis" verkeert. "Maar dat mandaat en het vertrouwen dat we hebben gehad is om het volk uit deze crisis te halen. Dat vertrouwen moeten wij niet beschamen; niet als regering, niet als regeerteam, niet als individu."

Santokhi maakte duidelijk dat bij het noemen van de ministers er bewust geen partijnamen zijn genoemd. "Omdat wij gaan regeren op basis van eenheid in leiderschap, bestuur en beleid. De regering is van het volk, van de totale coalitie. De ministeries zijn geen politieke huizen van politieke partijen."

Nadat Putridewi Amatsoemarto, directeur Binnenlandse Zaken, de eedsformule oplas ging Santokhi ertoe over de eed of belofte af te nemen van de zeventien ministers. De spits werd afgebeten door Armand Achaibersing (Financiën en Planning), die de belofte aflegde. Net als Prahlad Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij), die eveneens de belofte aflegde, werd hij niet bijgestaan door een geestelijke. Ook Marie Levens (Onderwijs en Cultuur/eed) had geen geestelijke.

Kenneth Amoksi (Justitie en Politie), Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken), Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Krishnakoemarie Mathoera (Defensie), Riad Nurmohamed (Openbare Werken), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen), Albert Jubitana (Transport, Communicatie en Toerisme), Hanafi Ramsharan (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Reshma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken) en Silvano Tjong-Ahin (Ruimtelijke Ordening en Milieu) legden allen de eed af en werden bijgestaan door een geestelijke.

Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling en Sport), Saskia Walden (Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie) en Diana Pokie (Grondbeleid en Bosbeheer) kozen voor de belofte, maar werden daarbij ook bijgestaan door een geestelijke. Voor half drie donderdagmiddag staan de parade en het defilé op schema. Rond half vier 's middags moet de roadshow aanvangen. De eerste tussenstop is partijcentrum De Olifant.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina