Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Onbetrouwbaar en corrupt imago overheid moet snel veranderen'

'Onbetrouwbaar en corrupt imago overheid moet snel veranderen'

21/07/2020 22:00 - Wilfred Leeuwin

Monseigneur Karel Choennie (m) en pater Esteban Kross (l) tijdens een ontmoeting in 2018 met president Desi Bouterse over onder meer het natraject van het 8 Decemberstrafproces. De bisschop vindt dat snel moet worden gewerkt aan het wegpoetsen van het onbetrouwbare en corrupte imago van de overheid.

Monseigneur Karel Choennie (m) en pater Esteban Kross (l) tijdens een ontmoeting in 2018 met president Desi Bouterse over onder meer het natraject van het 8 Decemberstrafproces. De bisschop vindt dat snel moet worden gewerkt aan het wegpoetsen van het onbetrouwbare en corrupte imago van de overheid. Foto: Kabinet President  

PARAMARIBO - Voor bisschop Karel Choennie van het Rooms-Katholiek bisdom Paramaribo is het herstel van vertrouwen de grootste uitdaging waarvoor Suriname staat. "De president zal met zijn team het negatieve beeld van ‘onbetrouwbaar en corrupt’, dat kleeft aan de overheid, zo snel mogelijk moeten veranderen. De regering zal het voorbeeld moeten zijn van hoe het anders moet", zegt hij in het interview met de Ware Tijd.

Een ommekeer in de huidige situatie begint volgens hem met het herstel van vertrouwen in de overheid. "En dat zal alleen kunnen worden bereikt door integer leiderschap. De president en zijn team, de assembleeleden en de rechters zullen moeten tonen dat zij eerlijk en betrouwbaar zijn. Maar bovenal dat zij het belang en welzijn van de hele natie dienen en niet hun enge, persoonlijk belang." Choennie verwijst naar de afgelopen maanden met de vele opportunistische benoemingen en onlangs nog met de betreurenswaardige uitgifte van grond in de Cutuurtuin.

 

32 jaar geleden

De kerkleider laat zich in het gesprek met de krant leiden door de jaarlijkse vastenbrief uit 1988 van zijn voorganger, wijlen monseigneur Aloysius Zichem. Hij schreef, naar aanleiding van de verkiezingen van 1987: "Wij staan voor een enorme gemeenschappelijke opgave. Wij kunnen echter kracht en bemoediging vinden in de tekenen van hoop, die met de laatste staatkundige ontwikkelingen gegeven zijn: de verkiezingen en een nieuwe regering."

Choennie zegt dat deze woorden vandaag nog steeds van kracht zijn en misschien zelfs nog meer. "Ons land heeft nu een nieuw bewind en de president heeft ons bij zijn inauguratie het ambitieuze voornemen van zijn regering voorgehouden. Maar geen enkele regering is in staat om in haar eentje het beleid goed uit te voeren. De ontwikkeling van de natie is een verantwoordelijkheid die rust op de schouders van allen: de overheid, kerken, functionele groepen zoals vakbeweging en bedrijfsleven, kortom het hele volk. Zoals mijn voorganger dat ook stelt in zijn vastenbrief: 'Ons volk zal zelf aan de ontwikkeling van Suriname moeten arbeiden, geleid door inspirerende nationale leiders'."

 

Kerk en staat

Monseigneur Choennie zegt dat de kerk op haar eigen wijze zal moeten bijdragen aan herstel en ontwikkeling. "Want als kerk zijn we nu eenmaal een wezenlijk onderdeel van deze samenleving. Het is zelfs een plicht van elke gelovige, in het bijzonder de geestelijke leiders." In tegenstelling tot wat velen denken betekent het principe van scheiding tussen kerk en staat allerminst dat de kerk zich niet met de politiek mag bemoeien. "De bedoeling van dit principe is enkel om te voorkomen dat een bepaalde denominatie zich vestigt als het officiële religieuze lichaam van de natie. Het is niet bedoeld als een verbod voor religieuze organisaties om zaken, die van ernstig belang zijn voor het menselijk welzijn, aan te kaarten. Het is precies op dit punt dat de kerk haar profetische rol vervult. Die is zich, ongeacht welke regering aan de macht is, blijven inzetten voor gerechtigheid en vrede, het onrecht blijft aanklagen en opkomen voor de armen en verdrukten. In feite voor elk mens en voor alle mensen, ongeacht religieuze affiliatie."

Volgens Choennie is de maatschappelijke rol van de kerk helemaal geen gunst naar welke overheid dan ook, maar puur plichtsbesef, vooral daar waar de overheid niet adequaat in kan voorzien. Hij noemt onder meer de betrokkenheid bij sociale aangelegenheden, in het onderwijs, zieken- en armenzorg, zorg voor seniorenburgers en jongeren. De hoop en verwachting zijn daarom dat de kerk ook de ondersteuning krijgt van de overheid in deze werken.

De kerkleider hoopt dat de enigszins vertroebelde relatie tussen kerk en staat zal veranderen naar één van dialoog om elkaar wederzijds te ondersteunen. "Immers, de kerk heeft bij al haar werken nimmer een commercieel oogpunt, maar slechts het welzijn van eenieder voor ogen. Het overstappen van objectsubsidie naar subjectsubsidie willen wij hierbij van harte aanbevelen, om oneigenlijke banden tussen kerk en staat te voorkomen. De erkenning van de autonomie van de kerk door de overheid is daarbij zeer belangrijk om zo de onpartijdigheid te garanderen. De kerk verbiedt daarom ook dat haar geestelijken politieke benoemingen aanvaarden."

 

Garantie

De kerk begrijpt dat het land economisch aan de grond is en ondersteunt de door president Chandrikapersad Santokhi aangekondigde dringende maatregelen. "Een onvermijdelijk gevolg van de maatregelen zal zijn dat onze bevolking net als ten tijde van het Structureel Aanpassingsprogramma in de jaren negentig wederom geconfronteerd zal worden met wat in de volksmond genoemd wordt 'de buikriem strakker aantrekken'. Herstel vraagt altijd om offers. Dat staat als een paal boven water. Dringend vereist is dat het volk de garantie heeft dat wij door dergelijke maatregelen uiteindelijk in een betere economische situatie zullen belanden, waar wij met z'n allen beter van zullen worden. Ook hier geldt dan weer integer en betrouwbaar leiderschap."

Monseigneur Choennie verwijst tot slot naar een ander citaat uit de vastenbrief van zijn voorganger. "Voor een land dat aan zijn toekomst werkt, is het erg belangrijk te onderkennen, dat alles wat goed en waardevol is in het leven slechts door eigen krachtsinspanning en volharding bereikt wordt. Men moet er hard voor werken, jarenlang, en soms een leven lang. Het vele klagen, de schuld geven aan anderen of aan omstandigheden van het recente of verre verleden is in feite een dekmantel van eigen onvermogen om tot een motiverend plan of tot inspirerende daden te komen."

Choennie stelt dat de recente geschiedenis heeft geleerd dat het volk heel snel vergeet. Het zal daarom niet mogen verwonderen als al na een jaar van inspanningen voor herstel, burgers weer zullen vervallen in het verwijten van de huidige regering en het roemen van de vorige. Transparantie en openheid van beleid kunnen dit enigszins verminderen. De regering mag geen enkel besluit of maatregel als onbelangrijk voor publicatie beschouwen. Voortdurende verantwoording moet een vaste regel zijn voor elke minister. En ook een zekere mate van realiteitszin. "Vijf jaar zijn lang niet voldoende om alle problemen op te lossen. Maar zoals het bekende gezegde luidt: 'Een goed begin is het halve werk'. Ik feliciteer het volk met het vredig verloop van de verkiezingen, met de nieuwe regering en moge de Almachtige God ons allen overvloedig zegenen", is de wens van bisschop Choennie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina