Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kip-eiverhaal

COMMENTAAR: Kip-eiverhaal

28/07/2020 12:00

COMMENTAAR: Kip-eiverhaal

 

HET BEELD DAT de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) schetst over de impact van de economische crisis en Covid-19 op de economie is ronduit rampzalig. Deze twee hebben voor ruim 70 procent ervoor gezorgd dat de economische en industriële bedrijvigheid in Suriname lam zijn geslagen. De inkomsten uit vijf cruciale sectoren industrie, ICT, handel, toerisme en communicatie en ‘branding’ zijn met gemiddeld 60 procent teruggelopen. De toerismesector is zelfs met 100 procent achteruitgegaan.

De bedrijven reageren vooral op het feit dat zij vinden dat er onvoldoende steun is gekomen vanuit de overheid voor het bedrijfsleven. Uit het onderzoek is gebleken dat 64 procent van de bedrijven niet tevreden is met de aanpak van de Covid-situatie en 81 procent een drastische aanpassing eist van het Covid-19-beleid. Dat de bedrijven het niet eens zijn over de aanpak is te begrijpen.

Per slot van rekening zijn zij niet in staat geweest te trekken uit het Noodfonds van 400 miljoen Surinaamse dollar waar nu nog maar SRD 110 miljoen van over is. Toch kunnen we hier wel praten van een kip-ei verhaal. Een ongezonde samenleving kan de economie ook niet op gang brengen. Covid-19 heeft ons land vanaf maart vrijwel lamgelegd en Suriname heeft gedaan wat elk land doet en dat is zoveel mogelijk de beweging van mensen beperken en het onderlinge fysieke contact minimaliseren.

Of dat nu de juiste manier is of niet, het betreft hier een nieuwe situatie en we leren allemaal ermee omgaan. Wat ons land vooral hard treft is dat de economische crisis al voor Covid-19 een enorme impact had op de bedrijvigheid en de koopkracht in het land. Jammer genoeg is het wel zo dat door het lamleggen, de mogelijkheden om te verdienen zijn komen weg te vallen. In die zin is het dus wel een blamage voor de vorige regering dat geld van het Noodfonds steeds meer gepompt werd in het ledigen van de sociale nood en er daardoor weinig aandacht was voor de productiesector. Volgens velen was dat een strategie van de vorige regering om zoveel mogelijk mofina wan zover te krijgen toch te stemmen op de NDP.

Hoe het ook zij, de regering-Santokhi/Brunswijk staat voor de enorme taak de economie weer aan de praat te krijgen en dat te midden van een toenemend aantal Covid-19 besmettingen. Het zou voor beide partijen goed zijn om in volledige transparantie met elkaar in dialoog te gaan, zodat er begrip is van beide kanten voor de bestaande situatie. Op basis van gemeenschappelijk vertrouwen kan er dan verder worden gebouwd aan het dringend herstel van de economie. De VSB mag daarin meenemen dat het land ook op sociaal-maatschappelijk vlak ontwricht is en de rekeningen in de gezondheidszorg als maar hoger worden. Kortom veel problemen en weinig concrete antwoorden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina