Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Storend

COMMENTAAR: Storend

29/07/2020 12:00

COMMENTAAR: Storend

 

DE REGERING DOET er goed aan voortaan te bewerkstelligen dat de efficiëntie op de persconferenties over Covid-19 vergroot wordt en de informatie vlotter en doeltreffender. Oppervlakkige en onvolledig beantwoorde vragen van de kant van het managementteam wekt irritatie. Dit heeft soms geleid tot pijnlijke aanvaringen tussen journalisten en leden van het vorig managementteam. Telkens moesten vragen herhaald worden door journalisten en toch bleven er vragen hangen. Dat is storend en niet efficiënt. Verwacht mag worden van het huidig team dat geleerd heeft van de fouten, een andere werkwijze.

Binnen de samenleving leven er vragen die direct verband houden met beleidsinzichten en de aanpak van het Covid-19 vraagstuk. De samenstelling van het nu geheten Outbreak Management Control Team geeft journalisten niet de armslag informatie te verzamelen om vakkundig verslag te doen. Dat knaagt aan de kwaliteit die zij willen leveren. De regering heeft openheid en transparantie beloofd, maar te vaak worden vragen vaag beantwoord of helemaal niet.

Armand Achaibersing, minister van Financiën, maakte vrijdag tijdens de persconferentie na de Raad van Ministersvergadering, de ongelukkige opmerking dat transparantie een goed ding is maar soms tegen je kan werken. Toen ging het over de positie van Armand Zunder, de huidige directeur van de Belastingdienst, en gewijzigde beleidsinzichten. Het laat zich gemakkelijk raden waar het been van functionarissen bij de overheid gelicht zal worden. Dus informatie hierover achterhouden heeft geen zin. Dezelfde Financiënminister had het over ondernemers die een klein bedrag hadden bijgelegd om de kosten van bijeenkomsten in het Courtyard by Marriott te dekken. Met geen woord is gerept over de hoogte van die 'kleine' bedragen.

Geen moment moet de schijn gewekt worden dat informatie wordt achtergehouden.Dat tast de geloofwaardigheid aan. Er kan meer gehaald worden uit de conferenties als verantwoordelijke ministers in gesprek gaan met journalisten. Gelet op de belangrijkheid van het Covid-19-vraagstuk is een goede indeling en orde van de conferentie van belang. Ministers wensen voorgekookte vragen maar dat werkt niet. Maximale profijt van de persbijeenkomst is mogelijk bij een sterke bezetting van het Outbreak Management Control Team met de mogelijkheid hen kritisch te bevragen. Nog interessanter is ruimte scheppen voor journalisten om direct in te gaan op wat van de Covid-19-tafel komt. Ronden inbouwen is niet levendig. Voorkomen moet worden dat regeringsvertegenwoordigers kritische vragen ontlopen. De dooddoener "ik hoop alle vragen te hebben beantwoord", mag geen opgeld meer doen. Notulisten kunnen nauwkeurig de vragen voor hen bijhouden.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina