Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Greenheart weigert werknemers toe te laten

Greenheart weigert werknemers toe te laten

30/07/2020 22:33 - Merredith Bruce

Greenheart weigert werknemers toe te laten

Greenheart heeft de poorten gesloten voor werknemers van wie de ontslagaanvraag is afgewezen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Arbeiders van houtmultinational Greenheart in Apoera zijn gisteren voor een onaangename verrassing komen te staan. Hoewel de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid de ontslagaanvraag die de maatschappij had ingediend voor 22 werknemers deze week heeft afgewezen, is hen de toegang tot het bedrijf ontzegd.

Ricardo Karwofodi, één van de 22 werknemers tevens bestuurslid van de bond, zegt tegen de Ware Tijd dat de groep gistermorgen naar het bedrijf is gegaan om te werken. Echter, zij kreeg via de Human Resource Manager te horen dat er vanuit Paramaribo geen toestemming is gegeven hen toe te laten. "Wij hebben de intentie om te werken maar we mogen niet", zegt de arbeider geïrriteerd.

De maatschappij had de aanvraag voor een ontslagvergunning op 29 juni ingediend. Als meest belangrijke reden werd opgegeven de precaire financiële situatie als gevolg van enorme verliezen vanaf 2012. Die zou mede door de Covid-19-pandemie zijn toegenomen, door "aanzienlijke afname" van exporten.

Echter, de Ontslagcommissie komt op basis van deze en andere door het bedrijf afgelegde verklaringen en overgelegde documenten tot het oordeel dat de maatschappij niet of onvoldoende invulling heeft gegeven aan het vereiste van overleg. Overigens, de vakbond die de arbeiders vertegenwoordigt vindt dat hoewel de werkgever aangeeft dat het al enige tijd slecht gaat, daarvan nimmer het bewijs is geleverd. Het bedrijf zou geen (betrouwbare) jaarrekeningen produceren over de ondernemingen in Suriname.

De maatschappij zegt begrip te hebben voor personeel dat in de zaagmolen werkt om dat niet zonder stofmasker te doen. Echter, zij stelt dat een andere groep daartoe wel bereid is en dat ze tegenover die groep de verplichting heeft om het salaris te garanderen. De Ontslagcommissie zegt hierover dat de door de werkgever gehanteerde alternatieve stofmaskers door de Arbeidsinspectie niet veilig zijn bevonden en dit in april schriftelijk aan het bedrijf is medegedeeld. De vakbond vindt dat de arbeiders zijn geselecteerd voor ontslag vanwege hun weigering om te werken onder omstandigheden die een serieuze bedreiging vormen voor hun gezondheid.

In haar overweging om geen ontslagvergunning te verlenen neemt de commissie ook mee dat aan betrokkenen schriftelijk en individueel een voorstel is gedaan voor beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Maar daarbij zijn geen andere oplossingsmogelijkheden besproken. Ook is geen alternatief werk aangeboden. De groep heeft de bond intussen ingelicht over de stand van zaken. Volgens Karwofodi is via de secretaris medegedeeld dat er juridische stappen onder- nomen zullen worden. Bondsvoorzitter Robby Berenstein was ondanks de toezegging voor een interview woensdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina