Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verlenging Uitzonderingstoestand Covid-19 nog niet bekrachtigd

Verlenging Uitzonderingstoestand Covid-19 nog niet bekrachtigd

30/07/2020 10:28 - Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi heeft de verlenging van de 'Covid-19-wet' nog niet bekrachtigd.

President Chandrikapersad Santokhi heeft de verlenging van de 'Covid-19-wet' nog niet bekrachtigd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De verlenging van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand Covid-19 met een maand is nog niet bekrachtigd door president Chandrikapersad Santokhi. Dat had moeten gebeuren middels publicatie van het besluit van het parlement dat de verlenging op 10 juli goedkeurde in het Staatsblad van de republiek Suriname. Omdat dat niet het geval is, is er volgens ingewijden eigenlijk geen sprake meer van een uitzonderingstoestand en zijn de maatregelen "ongeldig". In het verlengde daarvan zouden maatregelen die door de regering in dit kader worden getroffen geen enkele juridische grondslag hebben.

"Het niet bekendmaken of publiceren impliceert niet dat de maatregelen geen grondslag hebben. Het besluit is genomen door DNA en de wet voorziet hierin. De bekendmaking is geen vereiste in dit kader", zegt Fayaz Sharman, hoofd Juridische Zaken van DNA, desgevraagd tegen de Ware Tijd. "In tegenstelling tot een wet is publicatie van dit besluit voor de inwerkingtreding hiervan geen vereiste. Het zal wel zo spoedig als mogelijk bekendgemaakt moeten worden", voegt Sharman eraan toe.

Hij geeft aan dat het besluit van het parlement per brief op 17 juli naar de president is gestuurd. De jurist merkt op dat niet de zogenoemde 'Covid-19'-wet' is verlengd of aangepast, maar de termijn van de uitzonderingstoestand. Hij voegt eraan toe dat intussen een ontwerpinitiatiefwet bij het parlement is ingediend. De wet Uitvoering Uitzonderingstoestand is een raamwet die zal worden toegepast indien calamiteiten zoals overstromingen, andere natuurrampen of epidemieën de afkondiging van een uitzonderingstoestand noodzakelijk maken. De huidige wet is specifiek gericht op de coronapandemie.

De Ware Tijd maakte contact met Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, om te informeren wanneer de verlengde termijn wordt bekrachtigd en waarom dat nog niet is gebeurd. Hij zegt dit al onder de aandacht van de president te hebben gebracht. Het besluit van het parlement moet eerst door het staatshoofd worden bekrachtigd voordat het rechtsgevolgen kan hebben, benadrukt hij.

Dat met de goedkeuring van de verlenging door het parlement de periode van de uitzonderingstoestand is verlengd tot 10 augustus is volgens hem "de grootste onzin". "Het kan dat de president niet wil bekrachtigen, dus al zou DNA iets hebben goedgekeurd betekent het niet automatisch dat het rechtsgevolgen heeft. Wetgeving komt tot stand door het parlement en de regering. Dus DNA keurt goed of neemt een besluit en de president kondigt af. Dan pas heeft zo een besluit juridische grondslag en rechtsgevolgen. Al het andere is onzin. Je weet het of je weet het niet."

De wijze waarop president Santokhi door het parlement is geïnformeerd over haar besluit is volgens de directeur ook niet op de juiste wijze geschied. "Dit doe je niet door het staatshoofd middels een brief mee te delen wat is besloten", zegt hij. Er zijn speciale modelformulieren hoe besluiten van het parlement aan de president moeten worden meegedeeld. Onder meer moet de complete wet plus de wijze waarop het besluit van DNA tot stand is gekomen naar het staatshoofd worden gestuurd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina