Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Bekrachtiging verlenging uitzonderingstoestand onnodig'

'President hoeft verlenging uitzonderingstoestand niet te bekrachtigen'

31/07/2020 13:02 - Ivan Cairo

Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee.

Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee. Foto: dWT  

PARAMARIBO - In tegenstelling tot het standpunt van Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, stelt assembleevoorzitter Marinus Bee, dat de president het besluit van De Nationale Assemblee (DNA) om de uitzonderingstoestand met een maand te verlengen niet hoeft te bekrachtigen. Ook Fayaz Sharman, hoofd van de afdeling Juridische Zaken van DNA, zei aan de krant dat bekrachtiging door het staatshoofd niet noodzakelijk is.

De verlenging is geldig toe 10 augustus. DNA-voorzitter Bee stelt, dat in artikel 3 lid 3 van de wet Uitzonderingstoestand COVID-19 uitdrukkelijk is bepaald dat aan De Nationale Assemblee de bevoegdheid toekomt de burgerlijke uitzonderingstoestand eenmaal voor maximaal dezelfde duur, dat is drie maanden, te verlengen.

Artikel 3 lid 3 van voornoemde wet "kan niet anders gelezen en geïnterpreteerd worden dan dat met een bij meerderheid genomen besluit van De Nationale Assemblee tot verlenging van de burgerlijke uitzonderingstoestand, hetzij voor kortere, hetzij voor dezelfde duur als genoemd in lid 2 van dit artikel, de burgerlijke uitzonderingstoestand als geldig verlengd moet worden beschouwd", aldus de voorzitter.

Hij benadrukte dat de verlenging slechts de continuering van de bestaande uitzonderingstoestand en geen aanname van een nieuwe wet betreft. "De Nationale Assemblee ontleent de bevoegdheid tot verlenging van de duur van de burgerlijke uitzonderingstoestand rechtstreeks aan eerdergenoemde wet. Nu de bevoegdheid tot verlenging van de termijn van de burgerlijke uitzonderingstoestand bij wet aan De Nationale Assemblee is toegekend, is het besluit van De Nationale Assemblee terzake een geldig besluit", zegt Bee.

"Dit parlementair besluit behoeft, aldus niet door de president van de republiek Suriname te worden bekrachtigd alvorens geldig te zijn", voegt hij er aan toe. Dat met de goedkeuring van de verlenging door het parlement de periode van de uitzonderingstoestand is verlengd tot 10 augustus is volgens Van der San "de grootste onzin".

"Het kan dat de president niet wil bekrachtigen, dus al zou DNA iets hebben goedgekeurd betekent het niet automatisch dat het rechtsgevolgen heeft. Wetgeving komt tot stand door het parlement en de regering. Dus DNA keurt goed of neemt een besluit en de president kondigt af. Dan pas heeft zo een besluit juridische grondslag en rechtsgevolgen", meent de directeur.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina