Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Augustusmaand

INGEZONDEN: Wat betekent Augustusmaand Herrnhuttermaand voor EBG'ers?

01/08/2020 15:59

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De maand augustus staat wereldwijd bekend als de feestmaand van de Evangelische Broedergemeente, vanwege grote historische gebeurtenissen, die bijna drie eeuwen geleden in deze maand plaatsvonden. De Evangelische Broedergemeente Suriname spreekt van de Augustusmaand als de Herrnhuttermaand of in het Sranan de Anitrimun.

De herdenking van 13 augustus 1727 is één van de hoogtijdagen van de Augustusmaand Hernhuttermaand. Deze gedenkdag wordt ook wel de geboortedag van de Nieuwe Broedergemeente genoemd naar aanleiding van de verzoening van Broedergemeenteleden in de kerk te Berthelsdorf onder leiding van Graaf Von Zinzendorf. Deze gebeurtenis 293 jaar geleden wordt herdacht met de viering van het Heilig Avondmaal.

Naast deze viering herdenken wij in de Augustusmaand ook de geestelijke opwekking onder de kinderen te Herrnhut op 17 augustus 1727 met de viering van het Kinderfeest. Een andere hoogtijdag in deze Herrnhuttermaand is de herdenking van de uitzending van de eerste Hernhutterzendelingen naar St. Thomas op 21 augustus 1732. Dit feit wordt herdacht met de viering van het Zendingsfeest.

Kerken van de Broedergemeente of Moravian Church vinden wij behalve in Suriname onder meer in Europese landen als Tsjechië, Duitsland, Nederland, Engeland, Zwitserland, in het Caribisch Gebied, op de Caribische eilanden, Jamaica, de Oost-West-Indische eilanden, de Maagdeneilanden, in Afrikaaanse landen in Tanzania, Malawi, Congo, Zuid-Afrika, Zambia, in Noord-Amerika en Canada, in Latijns- en Midden-Amerikaanse landen als Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guyana, Frans-Guyana.

Ondanks de Covid-19-pandemie hebben wij ook dit jaar redenen tot herdenken! Traditioneel worden op de eerste dag van de Anitrimun de kerkklokken geluid en de EBG-vlag uitgehangen, waarop het logo van de Broeder Uniteit of Unitas Fratrum staat 'Vicit Agnus Noster, Eum Sequamur', dat is 'Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen' in het Latijn.

Herrnhutters, Anitri's of EBG'ers zijn gedurende deze feestmaand herkenbaar aan het Augustusmaandspeldje dat op hun kleding prijkt, met daarop het EBG-logo en een korte bijbeltekst! Dit jaar is de tekst 'Grijp in, o God!' naar aanleiding van Jesaja 63:19b.

Over de betekenis van de Augustusmaand Herrnhuttermaand zegt zuster Lilian Callender als trouwe EBG'er het volgende: "In de eerste plaats betekent het voor mij, dat ik onderdeel ben van de wereldwijde geloofsgemeenschap van de Evangelische Broedergemeente. Verder brengt het mij in gedachten terug naar vele bijzondere diensten en bijeenkomsten, die in het kader van de Anitrimun werden georganiseerd in Suriname. Tot slot geeft de Augustusmaand mij de nodige spirit om ook in de toekomst verder te werken aan mijn leven als christen. Waarbij met name de liefde in de meest brede zin van het woord, een centrale rol vervult." Onze Heer zal ons ook in de Augustusmaand Herrnhuttermaand 2020 nabij zijn!

Drs. A.M. Ritfeld

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina