Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Bundeling nodig voor ontwikkeling binnenland’

‘Bundeling nodig voor ontwikkeling binnenland’

03/08/2020 07:57 - Ivan Cairo

‘Bundeling nodig voor ontwikkeling binnenland’

Zijn oproep aan marrons om zich te bundelen, heeft volgens Ronnie Brunswijk niets met etniciteit te maken. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Bundeling van alle marrons is noodzakelijk om het binnenland tot ontwikkeling te brengen en de sociaal-maatschappelijke achterstand van deze groep terug te dringen. Met twee personen van marronafkomst in twee van de belangrijkste politieke functies in het land, wordt alvast de basis gelegd om beleid in die richting te formuleren en helpen uitvoeren. Dat was zaterdag de rode draad in de toespraken van Abop-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk en partijsecretaris tevens parlementsvoorzitter Marinus Bee tijdens een online grantangi massameeting.

Brunswijk riep marrons uit alle politieke partijen en geledingen van de samenleving op een eenheid te vormen. Hij merkte op dat zijn oproep niet met etniciteit te maken heeft, maar met een visie dat de groep het beste in staat is de problemen waarmee zij kampt nu zelf aan te pakken, omdat andere bevolkingsgroepen daar weinig aan hebben gedaan de afgelopen decennia.

Brunswijk riep vooral marronjongeren op zich te gedragen in de samenleving en criminele activiteiten achterwege te laten. De groep moet anderen geen aanleiding geven te moeten zeggen "luku san den dyuka e du, luku san den sma fu masra Brunswijk e du". Hij deed op hen een dringend beroep hem geen schande te geven.

Abop-leider en secretaris Bee benadrukte dat criminaliteit niet met de mantel der liefde bedekt zal worden. "Abop no e kibri fufuruman", waarschuwde Bee. Hij merkte op dat er veel problemen zijn die moeten worden opgelost, onder meer huisvesting, drop-outs, criminaliteit en de talrijke slachtoffers in het verkeer. Bij het aanpakken van de problemen zullen zeker fouten worden gemaakt, meent Bee, en daar vroeg hij begrip voor.

Suriname heeft te veel natuurlijke rijkdommen om arme burgers te hebben, meent de politicus. De inkomsten uit de offshore-aardolie zullen zodra die binnenstromen zodanig worden aangewend dat ontwikkeling wordt gebracht voor Surinamers in alle uithoeken van het land. Daarom zijn ook alle krachten nodig om te helpen bij het vele werk.

Brunswijk riep personen uit het binnenland die in andere politieke partijen zijn op om zich bij zijn visie en partij aan te sluiten. Van belang is dat er een eenheid wordt gevormd om de ontwikkeling te brengen in het achterland. Dat NDP-topper André Misiekaba zijn partij heeft verlaten is volgens Brunswijk een gegeven waar praktisch mee omgegaan zal moeten worden.

Misiekaba is geen onbelangrijke politicus en indien hij zich bij Abop wil aansluiten is hij welkom, zei Brunswijk. Ook andere personen uit het binnenland die zijn aangesloten bij de NDP zijn welkom. Hij riep de achterban op zich te onthouden van negatieve uitlatingen op sociale media.

PL-vertegenwoordiger Bronto Somohardjo riep de Abop-achterban op de eenheid te bewaren. Omdat zij in groten getale op de partij hebben gestemd kwam deze in de positie om belangrijke politieke posities te claimen en in de regering te komen. Wat de Javanen en PL is overkomen mag Abop niet overkomen, waarschuwde de PL-vertegenwoordiger.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen