Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Onderscheiding

COMMENTAAR: Onderscheiding

03/08/2020 12:00

COMMENTAAR: Onderscheiding

 

FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID van het eeuwfeest van de Surinaamse Voetbalbond op 1 oktober gaan niet door in verband met de coronapandemie. Het feest wordt sober gevierd zegt voorzitter John Krishnadath. Bekeken wordt of een mini-congres kan worden gehouden. Enkele personen die zich voor de voetbalsport bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt worden mogelijk voorgedragen voor een presidentiële onderscheiding. Een ander voornemen is afronding van de restauratie van het Dr. Ir. Franklin Essed stadion.

Hoe dan ook mag zo een eeuwfeest niet ongemerkt voorbijgaan, al was het alleen maar om de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw in herinnering te brengen. Er hebben zich op het voetbalveld zowel nationaal als internationaal veel momenten van verdriet voorgedaan, maar ook op het intermenselijke vlak, bijvoorbeeld door het overlijden van personen die de voetbalsport een warm hart toedroegen. De geschiedenis vereist dat die momenten worden gememoreerd.

Gesteld mag worden dat het Surinaamse voetbal een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat veel is bereikt. Niet alleen op het veld, maar ook wat betreft infrastructuur. Maar er is nog veel werk te doen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het opzetten van een goed verzorgd archief en documentatieafdeling. Dit werk kan worden vergemakkelijkt als de lidbonden en lidverenigingen zelf beginnen hun geschiedenis vast te leggen of te updaten, voor zover dat nog niet is gebeurd. Gelet op de Surinaamse cultuur mag ervan worden uitgegaan dat hier nog veel terrrein braak ligt. In de loop der jaren zijn veel mensen ons voorgegaan die zeker door hun kennis en ervaring veel hadden kunnen bijdragen aan het vastleggen van de voetbalgeschiedenis.

Aangekondigde decoraties aan personen, van wie een deel zich onbaatzuchtig heeft ingezet, is toe te juichen. Het doet pijn dat personen die een aandeel hebben gehad in de bloei en groei van bijvoorbeeld een club overlijden en in de vergetelheid raken. Anderen profiteren van hun inzet. Er zijn mensen die het op prijs stellen liever een decoratie te ontvangen als ze nog in leven zijn. Anderen hebben die postuum dus na de dood ontvangen. Maar sporters of bestuurders die om welke reden dan ook in de vergetelheid raken, vallen buiten de boot. Het zou te ver voeren om hier namen te noemen.

Praktisch gezien gaat niemand in de rij staan om een onderscheiding te vragen, maar als gestructureerd aantekening wordt gehouden van de verdiensten, kan ook niemand die een onderscheiding verdient, worden overgeslagen. De opvatting in Suriname over sporters die een waardering verdienen, maar die niet krijgen, staat recht overeind. Hierbij hoeft niet te worden gedacht aan een onderscheiding, maar bijvoorbeeld aan een financiële waardering voor inzet, bijvoorbeeld op nationaal niveau.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina