Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Ontmaskering revoleiders

INGEZONDEN: Ontmaskering revoleiders

03/08/2020 20:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

In de laatste maanden van de termijn van de NDP-regering onder leiding van D. D. Bouterse en nu in de laatste weken rondom de regeeroverdracht op de verschillende ministeries, is het Surinaamse volk geconfronteerd met het ware gezicht van deze 'volksleiders'. Het is ongelooflijk wat er aan corruptie en vriendjespolitiek naar buiten komt. Dat slaat echt alles wat we sinds de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 hebben gezien en ons moesten laten welgevallen.

Er is niets terug te vinden van de beloften en idealen van de revoleider. Weet u nog: "Ik hou van Suriname. U hoeft niet van mij te houden, ik hou wel van u." Alles lijkt te draaien om hoe kan ik - en mijn politieke vrienden - nog zo snel mogelijk een vette nyan maken. Totaal geen greintje liefde voor Suriname en de Surinamers kunnen we terugvinden in de graaicultuur, die nu plaatsgevonden heeft.

U hebt allen de beschamende voorbeelden in de media kunnen lezen en horen. Na eerst het land op de rand van de afgrond gebracht te hebben, wordt nu ook nog eens een goede, normale start voor de nieuwe regering bijna onmogelijk gemaakt. En dat alles door pure zelfzucht.

En de leider van de revolutie liet en laat het allemaal onder zijn regie gebeuren. Want ook na de verkiezingsnederlaag van 25 mei is en bleef hij de voorzitter van de NDP. Wat is er terechtgekomen van de kruistocht tegen de corruptie? Het is alleen maar vele malen erger geworden.

 

Compleet fiasco revogedachtengoed

Het weldenkende deel van de Surinamers is nu getuige van het complete fiasco van het revogedachtengoed. Ik schrijf bewust het weldenkende deel van de Surinamers, want er zullen ook nu nog steeds diehard NDP'ers zijn, die bewust de andere kant op kijken of doodleuk zeggen 'maar vroeger gebeurden er ook dingen, die niet door de beugel konden'. En daarmee alles goedpraten volgens hun eigen revospreuk 'Neks no fout'.

We zijn nu niet alleen getuige van het economische fiasco van de regering-Bouterse, maar ook van het morele fiasco van die regering. Het is ongehoord hoe diefstal van de Staat en diefstal van Surinaams erfgoed (Cultuurtuin) zo geruisloos en als het ware vanzelfsprekend kan plaatsvinden. De Revoleiders zijn nergens te horen om hiet een halt aan toe te roepen.

 

Nu tijd voor echte kruistocht tegen corruptie

Het is te hopen, nee, het zou een eis van alle oprechte Surinamers aan de nieuwe regering moeten zijn om resoluut een einde te maken aan deze graaicultuur en diefstal. Alles wat niet volgens de juiste regels verkregen is, terugvorderen. Nieuwe wetten maken die oneerlijke praktijken - bijvoorbeeld het verkopen van dure auto's van rond de veertigduizend US dollar al na een jaar voor een fooi weg te geven - in de toekomst onmogelijk maken. Er is echt heel veel werk aan de winkel voor zowel de regering, alsook het parlement. Nu kunnen ze laten zien dat ze het echt menen met het belang van Suriname.

 

25 februari

Na dit complete fiasco van het revogedachtengoed, zou het niet meer dan logisch zijn, dat we de verheerlijking van dit gedachtengoed op 25 februari volledig afwijzen. Immers, het zou een zeer slecht idee zijn om onze jeugd op te voeden en warm te maken voor een ideologie, die zulke rampzalige gevolgen voor Suriname heeft gebracht. We kunnen moeilijk reclame blijven maken voor de filosofie 'Neks no fout' en ons tegelijkertijd beklagen dat we zo zijn bestolen en in grote en diepe schulden zijn gestort. Een schuldenlast waarbij iedere Surinamer per hoofd van jong tot oud SRD 55.000 terug te betalen heeft.

Ik zou de nieuwe regering echt in overweging willen geven om consequent te zijn en de dag van 25 februari niet lander als vrije dag te geven, maar te gebruiken om door hard te werken een klein stukje van die erorme schuld af te lossen. Suriname staat voor een grote uitdaging. Een enorme uitdaging. We kunnen niet op de oude, doodlopende weg van de afgelopen tien jaar blijven doorgaan. Er is een nieuwe moraal, een nieuw elan, een nieuwe wil tot opoffering nodig om uit het diepe dal te geraken. Om aan een nieuwe, eerlijkere toekomst te beginnen.

Pater Toon

Boslandpater

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina