Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Jongerenorganisatie Ispeak wil meer halen uit regering

Jongerenorganisatie Ispeak wil meer halen uit regering

06/08/2020 16:58 - Merredith Bruce

Furnen Kofie diende op 12 juni 2018 een petitie in over de avondopleiding van Adek. Twee jaar verder is er niets daarmee gedaan.

Furnen Kofie diende op 12 juni 2018 een petitie in over de avondopleiding van Adek. Twee jaar verder is er niets daarmee gedaan. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De jongerenorganisatie Ispeak heeft tijdens een kennismakingsbezoek met minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken erop aangedrongen dat dit departement zichtbaarder wordt. Vooral het directoraat Jeugdzaken. Voorzitter Furnen Kofie zegt dat Ispeak meer wil halen uit de nieuwe regering als het gaat om de ontwikkeling van jeugdigen.

Hij vindt dat het jongerenbeleid nog niet is wat het wezen moet en had al bij de vorige regering vaker zijn stem laten horen hierover. "Soms raak je ontmoedigd als organisatie. Je hebt een activiteit, klopt bij het ministerie aan voor hulp om te horen dat er alleen a4- tjes en pennen zijn", geeft hij een voorbeeld van dingen waarover hij ontevreden was.

De aanpak van het hangjongerenprobleem en kinderarbeid moet volgens Kofie beter. De organisatie heeft als missie het stimuleren van jongeren naar zelfstandigheid en de ontwikkeling van zelfredzaamheid onder jeugdigen.

Vanuit het ministerie is een handreiking gedaan voor samenwerking. Kofie stelt deze op prijs omdat de organisatie niet echt zichtbaar is in de samenleving. "Wij willen niet aan de kantlijn staan en vooral als het gaat om jongerenwerk zichtbaarder zijn." Aan zijn organisatie is toegezegd dat zij in aanmerking zal komen voor trainingen. Verder is gevraagd om ondersteuning bij preventie van het coronavirus. Ook de recente zelfmoordgevallen onder jongeren kwamen aan de orde.

Als onderdeel van het streven om meer te halen uit de regering, noemt Kofie ook de heropstart van avondopleidingen aan de Anton de Kom Universiteit. Ispeak heeft in 2018 daartoe een petitie met ruim vijfduizend handtekeningen aangeboden aan het parlement, echter zonder het gewenste resultaat.

NPS-parlementariër Ivanildo Plein heeft onlangs voor hetzelfde gepleit. Kofie is hiermee blij, maar wil niet te vroeg juichen. Hij merkt op dat de vaste commissie Onderwijs in het vorige parlement zich toen ook enthousiast had getoond. "We hebben op haar uitnodiging een presentatie gegeven van voorstellen die meegenomen zouden kunnen worden bij de herinvoering van de avondopleidingen, maar er is niets met die informatie gedaan. We kijken dus wat er nu uit de bus zal komen." De organisatie wil dit ook met de minister van Onderwijs en Cultuur bespreken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina