Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Buurtbewoners eisen verwijdering gevaarlijke stoffen uit woonwijk

INGEZONDEN: Buurtbewoners eisen verwijdering gevaarlijke stoffen uit woonwijk

08/08/2020 17:17

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Aan: Directoraat Nationale Veiligheid: Luitenant-Kolonel D. Veira; Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing: Kolonel J. Slijngard; Ministerie van Justitie & Politie: Zijne Excellentie K. Amoksi; Ministerie van Volksgezondheid: Zijne Excellentie A. Ramadhin

Buurtbewoners die in de nauwe omgeving van de opslag van een exorbitant grote hoeveelheid ammoniumnitraat wonen, eisen dat het materiaal onmiddellijk uit de woonwijk wordt verwijderd. De bewoners hebben met grote verbazing en ongeloof gereageerd op het nieuws dat deze zeer gevaarlijke, mogelijke uiterst explosieve stof is opgeslagen in een loods midden in hun woonwijk.

De woonwijk ligt achter de Mr. J. Lachmonstraat en behalve woningen zijn er veel sportvelden zoals het Franklin Essed, Robinhood en Voorwaarts Stadion. Ook staan er een aantal bedrijven, waaronder het hoofdkantoor van Staatsolie, in deze wijk. De bewoners eisen dat binnen een week uitleg wordt gegeven over de wijze waarop het materiaal nu is opgeslagen, waarbij een vertegenwoordiging van de bewoners en de bedrijven in de omgeving, breedvoerig wordt geïnformeerd over wat de huidige stand van zaken is.

De bezorgdheid van de buurt wordt nog meer gevoed sinds het nieuws dat bij de ontploffing van deze zelfde stof in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, tientallen doden en duizenden gewonden zijn gevallen. Nu blijkt dat de autoriteiten van dat land al meerdere malen waren gewaarschuwd.

De bewoners eisen per ommegaande:

• Maatregelen die leiden tot onmiddellijke verplaatsing van de stof naar een omgeving die voldoet aan de gestelde voorwaarden voor uiterst gevaarlijke stoffen.

• Militaire c.q. zeer deskundige bewaking van het complex.

• Schoonmaak van de omgeving gezien de mogelijkheid van grasbranden bij de naderende grote droge tijd.

Op enkele tientallen meters van de loods is er onlangs een brand geweest waarbij een houten woning volledig is afgebrand. "Wij eisen onmiddellijke actie die de gezondheid en het leven van personen die wonen en werken in de nabijheid van de genoemde loods veiligstelt."

Namens, de buurtbewoners

Frans Eersteling

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina