Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Mentale en cognitieve vermogen even belangrijk'

Evenveel aandacht voor mentale en cognitieve vermogen

20/08/2020 05:58 - Merredith Bruce

Neuropsycholoog Sila Kisoensingh denkt dat bewustwording kan bijdragen tot het opkrikken van mentale gezondheid.

Neuropsycholoog Sila Kisoensingh denkt dat bewustwording kan bijdragen tot het opkrikken van mentale gezondheid. Foto: greatpeopleinside.com  

PARAMARIBO - Er moet op school evenveel aandacht besteed worden aan het mentale vermogen als aan het cognitieve, ofwel wat met het verstand te maken heeft. Volgens Furnen Kofie van jongerenorganisatie Ispeak is dat nu nog niet echt het geval.

De stelling tijdens een jongerencongres van Ispeak zaterdag in verband met de Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus luidde 'een veilige schoolomgeving voor de jeugd bestaat niet alleen uit fysieke beveiliging'. Neuropsycholoog Sila Kisoensingh, die panellid was, zei dat het onderwijs alleen gericht is op de ontwikkeling van het cognitieve vermogen, terwijl het mentaal functioneren even belangrijk is. "De schoolomgeving heeft ook impact op het psychische functioneren en de mentale gezondheid."

Volgens Kisoensingh is het van belang dat onderwijs meegaat met de verandering van tijd en prioriteiten. Ze merkt op dat jongeren, vooral in deze periode van Covid-19, veel angst ervaren, wat volgens haar een remmende emotie is. "Openheid en vreugdegevoelens krijgen een enorme deuk met angst." Om mentale gezondheid op te krikken moet er volgens haar bewustwording op gang worden gebracht. Aan schoolgaanden moet geleerd worden wat stress is en hoe daarmee om te gaan. Het taboe om te praten over emoties moet doorbroken worden.

Een ander panellid, jeugdambassadeur Chermain Pansa, zei dat sommige scholen bij de introductie zorgcoördinatoren of maatschappelijk werkers presenteren. Echter, het is niet voor alle kinderen gemakkelijk om hun emoties te delen met iemand die zij niet kennen. Ze vindt het daarom belangrijk dat het vertrouwen wordt versterkt en dat het niet alleen blijft bij de introductiefase om daarna niets meer te vernemen.

Uit de bijdrages van jongeren via Zoom aan het congres kwam naar voren dat het moeilijk is om docenten op school in vertrouwen te nemen wanneer het kind met iets zit, omdat de vrees bestaat dat die het zullen doorvertellen. Kofie merkt op dat dit een serieus vraagstuk is waar niet veel bij wordt stilgestaan. Zelf zal de organisatie anderen benaderen om meer bewustwording op gang te brengen, zegt hij.

De aanbevelingen die tijdens het congres naar voren zijn gekomen, zullen in een rapport vervat en aan de ministeries van Onderwijs en Cultuur en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken worden aangeboden worden. In het panel zat ook een vertegenwoordiger van Onderwijs en Cultuur.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina