Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Blij dat ontwikkelingshulp geen rol meer speelt'

'Ik ben blij dat ontwikkelingshulp geen rol meer speelt'

24/08/2020 06:00 - Stuart Rahan

'Ik ben blij dat ontwikkelingshulp geen rol meer speelt'

Minister Albert Ramdin Foto: CDS  

DEN HAAG - “Ik ben blij dat ontwikkelingshulp nu geen rol meer speelt. Die terminologie is niet meer aan de orde”, vertelt Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, in gesprek met de Ware Tijd. “Ontwikkelingssamenwerking is uit den boze. We kijken nu uit naar een relatie van wederzijds respect en wederzijds voordeel.”

Volgens de bewindsman is de naamsverandering van het ministerie daar onderdeel van. "Wij willen samenwerken om het belang van Suriname te kunnen behartigen. Het belang van Suriname zal daarbij centraal staan." Ramdin is de eerste minister van Buitenlandse Zaken in tien jaar die op ministerieel niveau een officieel bezoek brengt aan Nederland. Maandag spreekt hij met zijn Nederlandse ambtsgenoot Stef Blok. Diplomatieke samenwerking, technische samenwerking met justitie en politie, volksgezondheid, financieel-economische ondersteuning en Covid-19-ondersteuning staan op de agenda.

Het bezoek sinds tijden aan Nederland is bedoeld om een traject uit te zetten om de relatie naar een hoger niveau te tillen. Het wederom plaatsen van ambassadeurs in beide landen moet daar alvast inhoud aan geven. Echter, Ramdin wil geen termijn binden aan het moment waarop het zover is. "Nederland is één van de eerste landen waar een ambassadeur zal worden benoemd, maar we laten ons niet leiden door emotionaliteit eromheen", maakt de bewindsman duidelijk.

Echter, de ambassadeur in Nederland zal wel een nieuwe en belangrijke rol spelen. Vanuit Nederland zal de diplomaat politieke relaties moeten onderhouden met de rest van Europa en de internationale business faciliteren. Een naam van de nieuwe ambassadeur heeft Ramdin niet bij de hand en liever geen politieke benoeming. Wel weet hij aan welk profiel de ambassadeur zal moeten voldoen. "Wat mij betreft bedrijfsmatig en op het bedrijfsleven gericht."

Ramdin heeft een onderhoud gehad met het personeel op de Surinaamse ambassade en het consulaat-generaal. Met het personeel is een voorlopige evaluatie gemaakt van het diplomatieke beleid. De analyse zal, aldus de minister, worden voortgezet. Er zal worden gekeken hoe de aanwezigheid van diplomatieke medewerkers op een meer effectieve wijze kan worden ingezet om de relaties tussen Paramaribo en Den Haag te bevorderen.

Over de perikelen rond de aankoop van het pand voor huisvesting van de ambassade in Parijs is er dossier in opbouw. "Er is veel te doen geweest om het pand. De aankoop is onderdeel van de evaluatie die alle buitenlandse diplomatieke posten ondergaan. We willen weten wat zich daar heeft voorgedaan. We gaan kijken wat door wie is gedaan en of alles goed is gegaan."

De afgelopen tien jaar hebben volgens Ramdin voor isolatie van Suriname gezorgd. Veel landen bepalen hun houding voor het zaken doen aan de hand van de historische relatie die Suriname en Nederland hebben. "En als die relatie er niet is, dan is men niet geneigd daaraan te werken, met als gevolg dat er internationaal isolement is opgetreden voor Suriname", wordt er vastgesteld. "Internationale veroordelingen, drugstransporten en criminele organisaties die in Suriname actief zouden zijn geweest, zijn geen positieve elementen voor ons."

Dat imago daar zal moeilijk van af te komen zijn, maar de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wil er alles aan doen om dat te verbeteren. "Wij zullen het land moeten presenteren als een land dat democratische beginselen onderschrijft, waar wet en recht gerespecteerd worden." In dat kader noemt Ramdin onder meer investeringen in een onafhankelijke rechterlijke macht waar zijn regering voorstander van is. "Wij respecteren de staatsinstituten. Het ligt aan mij als minister aan te geven dat er een nieuwe wind waait en dat er zaken gedaan kunnen worden met Suriname. Sterker nog, deze regering heeft aangegeven dat de rechterlijke macht verder versterkt zal worden en zij zal zeker niet interveniëren in het rechtssysteem. De pg en OM hebben hun eigen onafhankelijke taken en daar zal niet in geïntervenieerd worden."

Suriname heeft huiswerk wil het in aanmerking komen voor financiering uit Nederland ten behoeve van de particuliere sector. Dat is onder meer het resultaat van de gesprekken die Ramdin heeft gevoerd met de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Tegenover de Ware Tijd stelt de bewindsman vanuit Nederland dat de FMO positief heeft gereageerd op Surinames interesse in de financieringsmogelijkheden. "Wij moeten nu eraan gaan werken om Suriname op de lijst te krijgen van landen die in aanmerking kunnen komen voor financiering. Nu is dat nog niet het geval", aldus Ramdin.

Via FMO kunnen Nederlandse bedrijven, die op basis van behoeften in hun land investeringen in Suriname willen plegen, in aanmerking komen voor kapitaal. Het gaat met name om investeringen in de productiesector. Maar ook bedrijven die zich richten op de exportmogelijkheden van Suriname kunnen financiering krijgen. Tijdens de gesprekken met FMO is alvast het voorbereidend kader uitgezet. Na de besprekingen met de collega's Blok en Sigrid Kaag zullen concretere afspraken worden gemaakt wat betreft assistentie bij het aanpakken van de financieringsproblemen van Suriname.

De bewindsman heeft ook gesprekken gevoerd met ondernemers, medici en politici van de Surinaamse diaspora. Hij constateert een groot enthousiasme om Suriname te helpen bij het oplossen van de problemen waarmee het land momenteel kampt. Ramdin heeft de mensen voorgehouden dat er een diaspora-instituut zal worden opgezet die zal vallen onder het directoraat Internationale Samenwerking van zijn ministerie. Er dient echter ook een counterpart hiervoor in Nederland te komen, zodat de samenwerking en uitvoering van projecten kan worden gecoördineerd. De komende periode zullen de behoeften van Suriname worden geïnventariseerd, zodat de hulp op gestructureerde wijze naar Paramaribo kan worden gekanaliseerd.

Wat betreft directe hulp vanuit de diasporagemeenschap zijn toezeggingen gedaan dat de capaciteit in Suriname versterkt zal worden. Dit op basis van de behoefte die het ministerie van Volksgezondheid zal aangeven. In het kader van de aanpak van de Covid-19-pandemie zijn al toezeggingen gedaan wat betreft beschermende middelen, medicatie, medisch- en verplegend personeel. Op het stuk van de coronahulp uit Nederland wordt gewerkt naar een zekere coördinatie en kanalisering van de hulp aan Suriname.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina