Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Scholing

COMMENTAAR: Scholing

07/09/2020 12:00

COMMENTAAR: Scholing

 

DE STAP VAN de Surinaamse Voetbalbond (SVB) om alleen middelbaar geschoolden tot de arbitersopleiding toe te laten wordt toegejuicht. De lage opleidingsgraad van voorheen is de grootste oorzaak dat het niveau van de arbitrage de laatste jaren flink achteruit is gegaan en dat er momenteel geen Surinamers zitten in het arbiterskorps van de Wereldvoetbalbond (Fifa). Dat het bij sommige wedstrijden misgaat is vaak hieraan te wijten.

Omdat het voetbal zich blijft ontwikkelen moeten arbiters een bepaalde scholing en vooral leidinggevende capaciteiten hebben en gezag uitstralen. En juist dit ontbreekt vaak bij Surinaamse scheidsrechters tegenover spelers en zij die aan de zijlijn staan, onder wie trainers en coaches die tot de orde geroepen moeten worden. De lage scholing van veel Surinaamse voetbalarbiters heeft de laatste jaren ook tot veel ongeregeldheden op het veld geleid.

Een persoon die leiding moet geven moet een bepaalde scholing hebben genoten. Daarnaast moet, om goed te kunnen performen hij of zij ook vaardigheden hebben om een wedstrijd in goede banen te leiden. Zo is communicatie heel belangrijk. Veel lokale referees zijn niet alleen verbaal zwak, maar ook de rapporten die soms geschreven moeten worden na een wedstrijd laten veel te wensen over. Bij confrontaties met spelers die goed bespraakt zijn, voelen zij zich vaak snel onzeker en grijpen naar hun machtsmiddelen: een rode of gele kaart. En als dat niet 'direct' gebeurt, wordt een 'gunstig' moment afgewacht om zijn gezag alsnog te doen gelden, wat vaak riekt naar wraak.

Het optreden van arbiters heeft vaak tot ernstige meningsverschillen geleid tussen spelers of clubs enerzijds en de SVB anderzijds. Dat de scheidsrechterscommissie van de bond bij de huidige opleiding hogere eisen heeft gesteld, kan dit soort situaties voorkomen. Het gros van de toparbiters van de wereld heeft een hoge scholing en de meeste topsporters zijn goed opgeleid of hebben een training gekregen. Door slechte communicatievaardigheden - zowel mondeling als schriftelijk - kon meermaals voor de tuchtcommissie van de SVB gehakt gemaakt worden van een rapport van een arbiter, over een speler die in de fout zou zijn gegaan. En die kwam er uiteindelijk goed mee weg.

Hopelijk dat de SVB de hogere eisen niet zal terugdraaien en dat andere sportbonden of organisaties het voorbeeld zullen volgen. Aan de andere kant moeten clubs eraan werken om bij laag geschoolde spelers of hun coach het niveau op te vijzelen. Dus voor alle partijen is er werk aan de winkel. En als dit goed wordt aangepakt zullen tijdens een wedstrijd arbiters en spelers elkaar met (meer) respect gaan behandelen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina