Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Protesterende Coronianen woest op OW-minister

Protesterende Coronianen woest op OW-minister

09/09/2020 00:00 - Gilliamo Orban

Protesterende Coronianen woest op OW-minister

 

PARAMARIBO - Een groep van zestig mensen die tijdens de vorige regeerperiodein dienst zijngenomen bij het ministerie van Openbare Werken in Coronie, zijn niet te spreken over deschriftelijke mededeling van minister Riad Nurmohamed. In de brief staat volgens een van deinitiatiefnemers van de barricade van de Oost-West- verbinding bij Totness, dat ze niet meer op het werk hoeven te verschijnen. “Dat schrijven is een ontslagbrief en heeft meer kwaad bloed gezet bij de mensen. Ze gaan hierdoor de weg vandaag weer barricaderen, totdat ze een positief antwoord krijgen”, zegt de actievoerder tegen de Ware Tijd.

Deze groep heeft samen met medewerkers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sporten Ruimtelijke Ordening en Milieu de afgelopen twee dagen de weg geblokkeerd en de politie moest de mensen tot orde roepen. Zij hebben allen in de vorige regeertermijn een baan gekregen bij de overheid, maar hebben nog geen salaris ontvangen. "We gaan mogelijk de actie verscherpen en gaan de vrachtwagens, die rijst vervoeren naar Paramaribo, tegenhouden door onze barricade ", zegt de demonstrant. Ze worden tijdens hun actie bijgestaan door ambtenaren van de desbetreffende ministeries, die hun loon wel ontvangen. "Uit solidariteit staan ze achter onze acties."

De actievoeders ontkennen dat hun acties worden geïnstrueerd door politieke mensen van een partij in de oppositie, ondanks ze ook tijdens de vorige regeerperiode konden protesteren. Een deel van de personen voornamelijk de mensen van OW, zijn sedert september vorig jaar in dienst genomen. De personen van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben in maart daar een baan gekregen. "Meestal moet je maximaal drie maanden wachten op het salaris. Aan ons is door districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, meegedeeld dat we eind oktober ons geld krijgen", zegt een persoon die is verbonden bij ROS.

OW-minister meldt in een persbericht dathij deze maand heeft uitgetrokken om problemen van personeelsleden te analyseren en waar nodig te herstellen. Het gaat bij deze om bevorderingen en het aannemen van nieuw personeel. Medewerkers die onlangs zijn aangetrokken, worden op dit moment per brief meegedeeld, dat zij binnen een termijn van een maand, op de hoogte gesteld zullen worden ter zake het al dan niet voortzetten van hun dienstbetrekking en dat zij zich gedurende die periode niet hoeven aan te melden op de werkplek. "Er zijn veel onduidelijkheden die een diepgaand onderzoek vereisen. "De bewindsman wil door deze evaluatie de rechtspositie van de medewerkers beschermen.

Nurmohamed voert aan, bij zijn aantreden veel onzuiverheden geconstateerd te hebben met betrekking tot bevorderingen van het bestaande personeel en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Hij laat verder optekenen dat personen niet eens op de hoogte waren van de aanname bij de overheid. Ondanks anderen in het bezit van een missive zijn, weigeren ze de werkplek te bezoeken. "Het gaat om een aantal medewerkers dat onrechtmatig in aanmerking is gekomen voor bevorde- ringen. Er zijn ook personeelsleden die reeds enkele maanden in dienst zijn en vooralsnog geen betaling hebben ontvangen. "

De OW-minister houdt ook rekening met fraudepraktijken. Hij meldt ook dat de medewerkers een brief ter geruststelling zullen ontvangen, omdat ook hun zaken goed onderzocht worden. Hij vindt het niet verstandig om hen zonder het ontvangen van een loon, met onkosten op te zadelen door ze elke dag op de werkplek te laten verschijnen. "Op dit moment is er ook geen geld om deze personeelsleden uit te betalen. Niemand wordt thuis gezet met behoud van salaris, eenieder wordt ingezet. Het onderzoek moet volgens planning binnen een maand zijn afgerond, waarna duidelijk moet zijn hoe verder met alle nieuwe medewerkers", aldus minister Nurmohamed.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen