Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering moet snel overgaan tot unificatiekoers

Regering moet snel overgaan tot unificatiekoers

10/09/2020 10:03 - Wilfred Leeuwin

VES-voorzitter Winston Ramautarsing wijst erop dat met een uniforme wisselkoers alle producten en diensten die niet behoren tot het pakket van basisgoederen hooguit 20 procent duurder zullen worden.

VES-voorzitter Winston Ramautarsing wijst erop dat met een uniforme wisselkoers alle producten en diensten die niet behoren tot het pakket van basisgoederen hooguit 20 procent duurder zullen worden. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De regering had al vanaf de dag van haar aantreden moeten afstappen van het systeem van verschillende koersen en één uniforme wisselkoers moeten vaststellen. Hoe langer een unificatiekoers (één wissel- koers voor alle sectoren, … red.) uitblijft, hoe hoger de kans dat de vrije of zwartemarktkoers stijgt.” Dat zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), tegen de Ware Tijd.

Langer wachten met het verlaten van de nu geldende koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van SRD 7,52 voor de US dollar heeft volgens hem geen zin. De regering doet daarmee niet alleen zichzelf te kort maar ook de gemeenschap en zeker het bedrijfsleven. Ramautarsing wijst er wel op dat met een uniforme wisselkoers alle producten en diensten die niet behoren tot het pakket van basisgoederen hooguit 20 procent duurder zullen worden.

Met de huidige verschillende koersen is het niet mogelijk een uniforme wisselkoers vast te stellen zodat de prijsverhogingen lager zullen zijn. Er zijn twee wisselkoerssystemen: vast en flexibel. Suriname had tot 2004 een vaste wisselkoers en is daarna overgegaan op een flexibele. Ramautarsing zegt tegen de Ware Tijd dat de onlangs gebruikte term 'depreciatie' in wezen niet verschilt van 'devaluatie.' "Bij een vaste wisselkoers bepaalt de regering of de Centrale Bank eenzijdig de wisselkoers; dus de waarde die de lokale munteenheid heeft ten opzichte van andere munteenheden. Devaluatie is het door de overheid eenzijdig verlagen van de waarde van de lokale munt ten opzichte van de US dollar."

De schijnbaar vaste koers van SRD 7,52, bepaald door de Centrale Bank van Suriname (CBvS), klopt volgens de VES-voorman niet helemaal "omdat we geen vaste wisselkoers hebben". "Bij een flexibele wisselkoers wordt de waarde van de SRD bepaald door de vraag naar en het aanbod van vreemde valuta. Wanneer de waarde van de nationale munt afneemt door verandering in vraag en aanbod, bijvoorbeeld wanneer er meer SRD's moeten worden betaald voor de US dollar, dan is er sprake van depreciatie van de SRD. Dat is sterk afhankelijk van onze exporten enerzijds, dus wat we zelf aan valuta verdienen en anderzijds de vraag naar US dollars, benodigd voor onze importen. Dus wat we aan het buitenland moeten betalen. Het probleem begint daar wanneer exporteurs en importeurs niet kunnen rekenen op een stabiele voorspelbare wisselkoers bij de banken om hun dollars om te zetten in SRD of omgekeerd. Om zaken te kunnen doen, kan men niet meer terecht bij de banken maar bij de cambio's of op de zwarte markt, waar de koers hoger is."

Eén uniforme wisselkoers heeft vooral voor de staatskas voordelen. Er worden bijvoorbeeld meer invoerrechten betaald door aanpassing van de douane- koers, die is gekoppeld aan de koers van de CBvS. Importeurs zullen niet langer aangewezen zijn op de cambio's of op de zwarte markt om hun dollars om te zetten in SRD's, maar kunnen normaal bij de banken terecht. De Centrale bank heeft - hoewel vasthoudend aan de zogenaamde wisselkoers van SRD 7,52 voor de banken - een "depreciatie" doorgevoerd naar maximaal SRD 14. Maar de cambio en zwarte markt "straat"koers is hoger. "Op straat is die al SRD 16 voor de dollar", zegt de VES-voorman.

De Ware Tijd heeft dit nagetrokken bij drie zwartemarkthandelaren. Dinsdag werd voor de US dollar in twee gevallen voor SRD 16,50 aangeboden en in één geval voor SRD 17. Woensdag was de koers al SRD 18 voor één US dollar. Daarnaast valt op dat onder meer bouwmaterialen binnen enkele dagen duurder zijn geworden. Dat geldt ook voor andere niet basisgoederen. "De nieuwe koers zal geen invloed hebben op goederen die nu belastingvrij worden ingevoerd. De regering zal snel moeten handelen. Hoe langer gedraald wordt hoe hoger de unificatie koers zal worden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina