Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suïcidepreventie in Suriname kan veel beter

Suïcidepreventie in Suriname kan veel beter

11/09/2020 00:00 - Jason Pinas

Suïcidepreventie in Suriname kan veel beter

Foto: makingspace.co.uk  

PARAMARIBO - Suriname heeft voor wat betreft een goed plan voor de preventie van zelfdoding nog veel werk te verrichten. Vooral op het gebied van onderzoek naar de oorzaak van de gevallen en dataverzameling, bestaat er op dit moment een grote achterstand. Dit benadrukken psycholoog Donovan Isselt en Raj Jadnanansing, psycholoog en algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), in een interview met de Ware Tijd.

Er was donderdag in het kader van Wereld Suïcide Preventiedag niet veel te merken vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Toch wijst zowel Jadnanansing als Isselt erop dat zelfmoord nogal veel voorkomt in Suriname en deze daarom ook een serieuzere en integrale aanpak nodig heeft. "Er is heel weinig data, maar op basis van de beschikbare informatie zien we dat Suriname gemiddeld ook een hoog aantal suïcidegevallen en pogingen daartoe heeft. Het is echt een probleem", legt Isselt uit. Hij vindt net als Jadnanansing dat het huidige nationaal plan voor suïcidepreventie aangepast moet worden.

Wereldwijd wordt op deze dag aandacht gevraagd voor het voorkomen van zelfmoord en geestelijke gezondheidsproblemen. Het thema dit jaar is 'Samen werken aan het voorkomen van zelfmoord'. Dit thema past volgens de twee deskundigen precies bij Suriname, omdat een instantie alleen de gewenste resultaten niet zal behalen. Volgens de beschikbare gegevens doen jaarlijks ongeveer zevenhonderd mensen een poging om zichzelf van kant te maken. De oorzaken zijn uiteenlopend, maar dit aantal kan volgens Jadnanansing dalen als het vraagstuk vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd wordt.

"Wat wij nu al hebben, is de beschikking over de psychologen en psychiaters om mensen met suïcidale problemen te kunnen helpen. We hebben ook de crisishulplijn en we hebben onze website voor mensen die met depressieve klachten of angstklachten zitten", zegt de directeur. Hij merkt echter op dat het PCS slechts een deel is van de actoren die een bijdrage moeten leveren om te komen tot een goede integrale aanpak. "Maar het integraal beleid moet vanuit het Ministerie van Volksgezondheid komen." Jadnanansing pleit voor een speciale instantie die zich alleen maar bezig houdt met suïcidepreventie. Een werkplan waarin al deze voorstellen en bevindingen zijn opgenomen, is vorig jaar tijdens het suïcidepreventie congres van het PCS gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid. Echter is er tot nu toe niet veel daarvan gekomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina