Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Landelijke schoolresultaten 'niet natuurlijk'

Landelijke schoolresultaten 'niet natuurlijk'

12/09/2020 00:00 - Merredith Bruce

Landelijke schoolresultaten 'niet natuurlijk'

 

PARAMARIBO - Onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman noemt het hoge landelijk slaagpercentage vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken "te mooi om waar te zijn". Hij vindt het "niet natuurlijk" dat er van de toetskandidaten 75,5 procent direct is geslaagd voor het mulo.

Het percentage direct geslaagden op VWO-niveau is 72,4. Zelf had hij overall tussen 30 en 40 procent geslaagden verwacht. In gesprek met de Ware Tijd baseert Hanoeman zijn zienswijze op de curve van Gauss die de natuurlijke verdeling van de intelligentie weergeeft. Deze verdeling gaat uit van drie niveaus: niet geweldig, middelmatig en leerlingen die het onderwijs niet nodig hebben.

Hij stelt dat in een gemiddelde klas er steeds 33,33 procent leerlingen zijn die afzonderlijk vallen onder deze drie niveaus. "Zelfs in een normale situatie haal je die 60 procent niet of met moeite, om maar niet te spreken van een abnormale situatie", zegt hij verwijzend naar de Covid-19-pandemie.

Afgaand op de hoge percentages geslaagden landelijk trekt Hanoeman de conclusie dat er "iets flink is misgegaan". Hij sluit niet uit dat de onderwijskwaliteit danig naar beneden is getrokken, omwille van de huidige situatie. "Als dat inderdaad zo is, zal het zich verschrikkelijk wreken."

De onderwijskundige voorziet dat in het eerste kwartaal zowel leerkrachten als ouders en leerlingen zullen klagen, "want het gewenste niveau om les te geven, zal niet haalbaar zijn". Daarnaast zal het volgens hem een probleem worden om alle leerlingen die "massaal" geslaagd of overgegaan zijn adequaat te accommoderen. "Men had rationeel kunnen handelen door het schooljaar nietig te verklaren en in het volgende schooljaar de draad weer op te pakken", vindt Hanoeman.

Hij had in een eerder gesprek met de Ware Tijd ook al gezinspeeld op een "zeer laag" eindresultaat. "Het kan niet zo zijn dat leerlingen vier maanden thuis hebben gezeten en binnen een maand worden volgepompt", zei hij toen. Dat de resultaten integendeel veel hoger zijn uitgevallen, doet hem de wenkbrauwen fronsen.

Een ander gevolg van de "niet natuurlijke" percentages direct geslaagden, is volgens hem dat de lbo-scholen weinig leerlingen zullen krijgen. Hij houdt er daartegenover rekening mee dat veel leerlingen al vroeg verwezen zullen worden naar het lager beroepsonderwijs omdat ze de stof niet zullen kunnen bijbenen.

Om dit vraagstuk enigszins op te lossen, zou volgens hem de leerstof van het afgelopen schooljaar in het eerste kwartaal van het nieuwe schooljaar herhaald moeten worden. Echter, de kans bestaat dat er een gaping ontstaat.

Twee leerkrachten van de basisschool die door de Ware Tijd  zijn benaderd hierover, vertellen op anonieme titel dat er op hun school veel kinderen zijn overgegaan, omdat door de vingers is gekeken vanwege de Covid-19-situatie. "Kijk, als het om een 0,1 punt gaat, kan ik het nog begrijpen, maar als het om een aantal punten verschil gaat, sorry, dan moet je de klas over doen, maar dat is in veel gevallen niet gebeurd."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina