Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Goudconcessionaris daagt staat voor gerecht

Goudconcessionaris daagt staat voor gerecht

14/09/2020 00:00 - Merredith Bruce

Narpath Bissumbhar, directeur van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises.

Narpath Bissumbhar, directeur van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises.  

PARAMARIBO - Het slepende conflict tussen Narpath Bissumbhar, directeur van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises en dorpelingen van Balingsoela in Brokopondo, gaat een andere fase in. De ondernemer treft voorbereidingen om de Staat deze week nog via de rechter te dwingen de veiligheid op zijn plaatselijke goudconcessie te garanderen, zodat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet.

Al vanaf 2 maart liggen de werkzaamheden in de concessie van ruim drieduizend hectare stil. Dit gebeurde op advies van de politie, nadat illegale gouddelvers eigendommen van het bedrijf vernield en werknemers met de dood bedreigd hadden. Omdat de politie volgens Bissumbhar de veiligheid niet kon garanderen, is hem geadviseerd het werk aan te houden. De ondernemer zegt in gesprek met de Ware Tijd dat hij per dag duizenden US dollars verlies lijdt. "En daarvoor stel ik de Staat aansprakelijk." Aan directe schade heeft hij ruim 80.000 Amerikaanse dollars verlies. Omdat er niet gewerkt wordt verliest hij per dag tussen 8000 en 10.000 US dollars.

Terwijl hij gerechtelijke stappen voorbereidt, eisen plaatselijke bewoners dat de vergunning wordt ingetrokken. Donderdag zijn op een krutu vertegenwoordigers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Justitie en Politie door het dorpsbestuur geïnformeerd over de situatie. "Het probleem is dat Bissumbhar een concessie heeft gehad in ons gemeenschapsbos", zegt kapitein Hugo Kentie in gesprek met de Ware Tijd. Hij vertelt dat al vóórdat de concessie was uitgegeven dorpelingen in het gebied werkten. "Het is óns grondgebied. Wij hebben het gehad sinds 1954 van het Koninkrijk der Nederlanden, dus het is onmogelijk dat hij wel mag werken en wij niet." Kentie vindt dat de ondernemer hen onrechtmatig de toegang tot het gebied weigert. "Wanneer de jongens daar gaan werken, stuurt hij de politie. Tenten worden in brand gestoken." De kapitein zegt dat de ondernemer wel over een vergunning praat, maar dat de mensen die nooit hebben gezien.

De eis om zijn vergunning in te trekken noemt Bissumbar "onkan." Hij laat documenten zien waaruit blijkt dat hij in 1996 een exploratievergunning heeft gehad en in 2012 een exploitatievergunning die in 2022 afloopt. Hij heeft reeds een verzoek om verlenging ingediend. De ondernemer noemt het logisch dat derden zijn terrein niet mogen betreden. Met houtkapactiviteiten heeft hij geen moeite. Hij vertelt dat de dorpelingen zelfs zover gaan door toestemming te geven aan onder meer Chinezen en Brazilianen om in het gebied te opereren en vervolgens commissie incasseren. "Weet je hoeveel Chinezen bij mij zijn komen 'huilen' toen ze erachter kwamen dat het gebied reeds is uitgegeven?" De ondernemer zegt dat de status van gemeenschapsbos is vervallen en dat dit ook middels een rechtszaak is vastgesteld. Van gemeenschapsbos is er dus geen sprake, beweert hij. Hij merkt op dat er tussen zijn concessie en het dorp een andere concessie loopt, maar de ogen zijn op die van hem gericht.

Volgens Bissumbhar is het "grootste" probleem dat de politie niet optreedt tegen de illegalen. "Als dat gebeurt, is de zaak opgelost." Hij noemt het onbegrijpelijk dat dit niet gebeurt, terwijl in andere gevallen de politie wel optreedt. De ondernemer verwijst naar 21 april toen de 'illegalen' twee industriemotoren met waterpompen in brand hebben gestoken, terwijl volgens hem acht politiemannen op locatie waren en niet hebben opgetreden. De redactie heeft inzage gehad in correspondentie vanaf november waarin hij zowel de procureur-generaal, als de korpschef aanschrijft over deze kwestie. Hij heeft recentelijk president Chandrikapersad Santokhi schriftelijk en de minister van Justitie en Politie zowel schriftelijk als mondeling op de hoogte gesteld. De bewindsman heeft per brief op 26 augustus aan hem medegedeeld dat er een gesprek is geweest met de korpschef en de regiocommandant en dat er nog een onderhoud zou volgen met de minister van NH. Hoewel er ook bij is vermeld dat hij "ten spoedigste" geïnformeerd zou worden over verder te ondernemen stappen, zegt Bissumbhar nu, enkele weken verder nog niets te hebben vernomen. Intussen lopen alle kosten door. Zo moet, terwijl de activiteiten stilliggen, het personeel worden doorbetaald.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina