Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Staatsobligatie moet geen losse maatregel zijn’

‘Staatsobligatie moet geen losse maatregel zijn’

15/09/2020 16:03 - Ivan Cairo

VES-voorzitter Winston Ramautarsing.

VES-voorzitter Winston Ramautarsing. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het uitgeven van staatsobligaties om geld binnen te halen om overheidsuitgaven te kunnen financieren moet geen losse maatregel zijn. Het uitgeven van de waardepapieren zal onderdeel moeten zijn van een samenhangend pakket economische herstelmaatregelen. Dat stelt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), desgevraagd tegenover de Ware Tijd.

De regering is van plan nog dit jaar staatsobligaties uit te geven en wil zo vierhonderd miljoen US dollar ophalen. De VES-voorzitter vreest dat multilaterale financieringsinstellingen Suriname met zijn CC-kredietwaardigheidsstatus geen geld zullen lenen. "En als ze dat zouden willen zou het erg duur worden. Belangrijk is dat we andere manieren zoeken van financiering", zegt Ramautarsingh.

Op zich is het uitgeven van obligaties een goed ding, zeker als Surinaamse dollars kunnen worden afgeroomd. "Maar het is alleen goed in de Surinaamse context als het onderdeel is van een sluitend pakket."

Ramautarsing merkt voorts op dat het probleem waar Suriname mee kampt niet alleen de overliquiditeit is die afgeroomd moet worden, maar het "enorm fiscale tekort bij de overheid" dat weggewerkt moet worden. Het financieringstekort van de overheid bedraagt ongeveer SRD 6 miljard per jaar. Dat moet teruggebracht worden naar ongeveer SRD 1 miljard, wat neerkomt op 3 procent van het bbp.

Ramautarsing zegt dat het totale tekort niet met obligaties kan worden gefinancierd, "anders betekent het dweilen met de kraan open". "Terwijl je aan de ene kant met leningen het gat dicht, blijf je nieuw geld in die samenleving als gevolg van je fiscale beperking en fiscale tekorten. De kraan moet dicht en de regering moet niet met losse maatregelen komen, maar met een samenhangend pakket, waar een obligatielening onderdeel van kan zijn."

Wat ook speelt is dat met het uitgeven van obligaties een nieuwe schuld wordt gecreëerd waarbij om het halfjaar ongeveer tien miljoen US dollar aan rente moet worden uitgekeerd "wat je niet kan verschuiven, want die rentebetaling is een verplichting en die kan je niet herschikken". De econoom voert verder aan dat de olie-inkomsten "waterdicht" moeten worden geformuleerd willen deze als dekking worden gezien en meer zekerheden geven aan beleggers bij de door de regering uit te geven staatsobligaties.

Ramautarsing: "Potentiële verdiensten zijn nog geen echte verdiensten, want je weet niet wat er gaat gebeuren de komende zeven jaar op de oliemarkt. Het is geen hard onderpand. Daarom moet dit juridisch zodanig geformuleerd worden dat het zekerheid geeft aan beleggers. Ik wil geen zwartkijker zijn, maar we hebben absoluut als land en als regering niet in de hand of Suriname ooit in productie zal komen. Dat is in handen van Total en Apache. Wij zijn meelifters. Als ze het in productie brengen gaan we er goed aan verdienen."

Echter, het risico is dat als over zeven jaar er nog geen inkomsten zijn uit de offshore-oliesector "we gaan defaulten als staat op die obligatie". Eventueel zal dan over een herschikking met de beleggers onderhandeld kunnen worden en in het ergste geval zal Suriname de aflossing monetair moeten financieren.

Ramautarsing vreest dat de vierhonderd miljoen US dollar of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse courant waar de regering op mikt "erg hoog" gegrepen is als uitsluitend beleggers uit de lokale markt daarop zouden mogen inschrijven. "Ik denk dat je in termen van niet meer dan honderd miljoen US dollar zou moeten denken."

Hoeveel uit de diaspora zou kunnen worden opgehaald is volgens hem koffiedik kijken, maar zelf heeft de VEStopman daar geen al te hoge inschatting van. "Maar ik weet dat men met name binnen de VHP erg veel verwacht van de diaspora."

De econoom waarschuwt voor verdere monetaire financiering door de regering. Hij wijst erop dat op basis van de zogenoemde Uitzonderingstoestandwet het tweede Covid-19-noodfonds is gecreëerd. Dit bedrag van SRD 1,5 miljard zal volgens hem volledig monetair worden gefinancierd. "Dat betekent gewoon prijsopdrijving omdat er meer SRD in de samenleving wordt gepompt." Hij waarschuwt daarom omzichtig om te gaan me het vraagstuk van monetaire financiering.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina