Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Onder de bus

COLUMN: Onder de bus

16/09/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Onder de bus

Ivan Cairo  

Na jaren van onderhandelingen met bushoudersorganisaties heeft de regering onlangs besloten de bustarieven te verhogen. De stadsrit gaat van SRD 1,85 naar SRD 5,00. De vorige regering was kennelijk om politieke redenen niet willig om zo kort voor de verkiezingen de tarieven aan te passen. Het openbaar vervoer werd gestopt en de onderhandelingen met de PLO die op dat moment werden gevoerd raakten in het slop. Bushouders waren er stellig van overtuigd dat de regering hun sector op slot had gedaan om de tariefsaanpassing zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. Natuurlijk werd dat ontkend door de autoriteiten.

De nieuwe regering had geen andere keus dan de tarieven aan te passen en de brandstofsubsidie direct af te schaffen. Want, er is een vrijwel lege staatskas overgenomen en al was aangekondigd dat een aantal subsidies zouden worden geschrapt. Maandag aanstaande wordt het openbaar vervoer dat sinds 14 maart stil ligt weer opengegooid. Er zijn protocollen opgesteld waar buschauffeurs en passagiers zich aan zullen moeten houden. Langzaamaan worden landelijk de economische activiteiten die werden lamgeslagen door de coronapandemie hervat. We gaan over tot het nieuwe normaal. Hoe normaal dat nieuwe zal zijn zal de toekomst uitwijzen.

Hoe het ook zij, de nieuwe bustarieven zullen een enorme impact hebben op een groot deel van de samenleving. Vooral de financieel zwakke huishoudens, eenouder gezinnen met slechts een kostwinner, die nog schoolgaande kinderen hebben die elke dag de bus naar school pakken. Het laat zich al raden dat de gezinnen die de kost verdienden in de zwaar getroffen sectoren zoals horeca en toerisme, waar inkomens zijn afgenomen of compleet weggevallen, het zwaarst getroffen zullen worden door de kostenverhogende maatregelen van de overheid. Er zijn in de belastingsfeer verlichtende maatregelen aangekondigd, maar hoeveel soelaas die zullen bieden en hoeveel van de huidige koopkracht behouden wordt is vooralsnog koffiedik kijken.

Terwijl maandag de hogere bustarieven ingaan heeft de regering met nog geen woord gerept hoe gezinnen die met de hogere tarieven zullen worden geconfronteerd financieel tegemoet gekomen zullen worden. In hoeverre subjectsubsidie overwogen wordt is daarover nog niets gezegd aan de samenleving. Of er onderzoek gedaan wordt welke gezinnen deze steun nodig hebben is ook niet bekend. Zoals het er nu naar uitziet zijn burgers die zijn aangewezen op openbaar vervoer vooralsnog letterlijk en figuurlijk gegooid onder de bus. Dat 'bloedbad' wordt straks alleen maar erger wanneer het nieuwe schooljaar begint.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina