Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verkeersinstituut vernoemen naar Henk Peneux

Verkeersinstituut vernoemen naar Henk Peneux

16/09/2020 00:00 - Merredith Bruce

Justitieminister Kenneth Amoksi toont een bord waarop de maximaal toegestane snelheid voor de Indira Gandhiweg is aangegeven. Dinsdag bij het afsluiten van de Verkeersveiligheidsmaand zijn de borden langs een deel van de weg aangebracht.

Justitieminister Kenneth Amoksi toont een bord waarop de maximaal toegestane snelheid voor de Indira Gandhiweg is aangegeven. Dinsdag bij het afsluiten van de Verkeersveiligheidsmaand zijn de borden langs een deel van de weg aangebracht. Foto: Juspol  

WANICA - Het op te zetten verkeersinstituut, voorloper van een in te stellen verkeersautoriteit, krijgt mogelijk de naam van Henk Peneux, de in 2019 overleden gepensioneerde commissaris van politie. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft dit dinsdag geopperd bij de afsluiting van de negende Verkeersveiligheidsmaand.

De bewindsman merkt op dat Peneux zijn hele carrière heeft gewijd aan verkeersveiligheid. Via het programma 'Het Verkeerspraatje' waarmee hij voorlichting over het verkeer gaf, was Peneux een vertrouwd beeld geworden op de beeldbuis. Ook na zijn pensionering stelde hij zich beschikbaar en hielp hij op verschillende manieren mee aan de bewustwording van een veilig verkeer.

Het verkeersinstituut, waar overigens al jaren over wordt gesproken, moet centrale aansturing geven aan de doelen van het Decennium voor Verkeersveiligheid dat de Verenigde Naties samen met de WHO heeft uitgeroepen. Het doel hiervan is om het geschatte aantal van jaarlijks 1,3 miljoen verkeersdoden wereldwijd te stabiliseren en te verminderen. In het strategisch plan voor verkeersveiligheid 2018-2021 zijn deze doelen ook alszodanig verwerkt. Het instituut wordt voor de duur van vijf jaar ingesteld, vooruitlopend op een bij wet in te stellen verkeersautoriteit. In samenhang daarmee noemde de minister enkele wetsproducten die in concept zijn zoals de ontwerpwet instelling verkeersautoriteit, nadere wijziging Rijwet 1971 en andere wetsproducten die moeten zorgen voor een veiliger verkeer.

De verkeersveiligheidsmaand die 15 augustus is ingegaan, had als thema 'Geef voorrang aan gezondheid en veiligheid'. Er zijn in deze periode vier verkeersdoden gevallen, wat vier minder is dan vorig jaar in dezelfde periode. Dit zou volgens de bewindsman wellicht kunnen liggen aan de Covid-19-pandemie met als gevolg minder verkeer en beweging over straat. Dit neemt volgens hem echter niet weg dat er gewerkt moet worden aan de bewustwording. De bewindsman betreurt het dat jeugdigen, die de toegestane leeftijd nog niet hebben bereikt, deelnemen aan het verkeer en soms met medeweten van ouderen. "Deze situaties kunnen we niet hebben."

Phylicia Ooiberg, lid van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) dat staat achter de organisatie van de verkeersveiligheidsmaand, stelde in haar toespraak dat voorlichting en educatie ons moet leren begrijpen wat de functie en noodzaak zijn van snelheidsbeheersing. Het korps zal voorstellen doen aan de minister voor bevordering van het bewustzijn hierover en pleiten voor scherpere sancties. De verkeersveiligheidsmaand is afgesloten op het terrein van Roy Boedhoe-servicestation aan de Indira Gandhiweg. De ondernemer is één van de sponsoren geweest en heeft via vertegenwoordigers dinsdag toegezegd ook bij te dragen aan de bewustwording.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina