Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Geld lenen kost geld

COLUMN: Geld lenen kost geld

17/09/2020 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Geld lenen kost geld

Stuart Rahan  

Het was voorspelbaar. De crisis in het land dwingt ook de nieuwe regering bronnen aan te boren om tegemoet te komen aan haar maandelijkse financiële verplichtingen. Ook Santokhi/Brunswijk is gehouden aan afspraken met nationale en internationale financiers voor aflossing van de ruim drie miljard dollars aan leningen. Om te voorkomen dat het door de vorige regering opgebouwde piramidespel het land financieel-economisch in één keer in elkaar laat donderen, is voorzichtigheid geboden.

De aangekondigde uitgifte van staatsobligaties zal binnen een pakket van maatregelen ertoe moeten leiden dat de staatsuitgaven niet uit de hand lopen en vooral de wisselkoers voor één Surinaamse dollar niet verder omhoog wordt geschroefd. Devaluatie van de SRD betekent immers minder geld aan het einde van de maand voor duurdere consumptie(goederen). De hoop van de regering-Santokhi/Brunswijk om zo'n vierhonderd miljoen US dollar binnen te harken is slechts een ideaal streven. Op zichzelf is deze actie gedoemd te mislukken omdat de wortel van de financieel-economische crisis niet ligt het creëren van geld.

De niet productieve sector oftewel de overheidsdienstverlening zal tot beheersbare proporties teruggebracht moeten worden. Bezuinigingen op meer dan alleen staatsuitgaven zijn de welbekende druppels op een gloeiende plaat. De roep om het overheidsapparaat behoorlijk te saneren zal steeds luider gaan klinken. Dat zal door een mindset, verandering in denken en handelen, in beweging moeten worden gebracht. Veel begrip zal er niet zijn maar als het sombere plaatje integer wordt uitgelegd en waarbinnen reële termijnen sprake zal zijn van herstel, zal de samenleving moeilijk ertegen kunnen zijn.

Met name de bijdrage van de samenleving is van eminent belang. Als overheid dien je de kiezers ervan te overtuigen en je ernaar te gedragen dat ook zij verantwoordelijk zijn voor verhoging van het bruto nationaal product. De overheid als sociaal vangnet is verleden tijd. Nu is het streven erop gericht iedereen, naar eigen vermogen een bijdrage te laten leveren. We weten dat een baan bij de overheid niet voor nationale ontwikkeling zorgt maar eerder een grotere druk legt op de staatsuitgaven. Verdiensten aan uittreksels en/of andere formele documenten zijn te verwaarlozen inkomsten.

Het zal een zekere creativiteit van de nieuwe regeerders vergen. Stop met de elkaar verheerlijkende politieke propaganda terwijl de ernst van de situatie vraagt om een eerlijk verhaal, hoe slecht dat ook is. Door techneuten de vinger op de zere wonde te laten leggen, kan op des te meer begrip en goodwill van de zwaarst getroffenen gerekend worden. Wat heeft een samenleving van iets meer dan een half miljoen burgers aan propagandamachines van elke bewindspersoon die ook nog eens met een onderlinge wedloop bezig zijn. Afstoten die handel en verleg de focus. Cluster waar er geclusterd moet worden want als je praat over eenheid van bestuur dan heb je niet meerdere van dergelijke propagandamachines nodig om diezelfde eenheid te ondermijnen.

Het uitgangspunt van herstel van de financieel-economische malaise waarin wij verkeren, is niet hoe bijvoorbeeld internationale financieringsinstellingen of de diaspora onze gaten kunnen dichten. Interne inspanningen zullen aanleiding moeten zijn het verloren vertrouwen van internationale investeerders te herwinnen. Geld lenen kost geld en gaat nog meer geld kosten als je niet van je eigen kracht uitgaat. Uitgifte van staatsobligaties is pas gerechtvaardigd als het onderdeel is van een totaal herstelplaatje. De burger, de kiezer, de Surinamer moet elke stap op weg naar dat herstel op de voet kunnen volgen om te voorkomen dat aan het einde van de rit politici wederom gaan smeken om de gunst van het volk. Wat dat betreft hebben de jonge progressieve partijen als DOE, Strei!, PRO, A20 en DA '91 ruim de tijd om zich voor te bereiden.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina