Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DA '91 tegen militaire invasie Venezuela

DA '91 tegen militaire invasie Venezuela

19/09/2020 20:02 - Ivan Cairo

DA '91 tegen militaire invasie Venezuela

DA '91-voorzitter Angelic Del Castilho is geen voorstander van invasie, maar van isolatie als het gaat om de situatie in Venezuela. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Met betrekking tot de politieke situatie in Venezuela die heeft gezorgd voor een humanitaire crisis dient de regering-Santokhi een helder standpunt aan de Surinaamse samenleving te presenteren. Dat vindt de buitenparlementaire politieke partij DA '91. "Gezien het kader voor het buitenlandbeleid, zoals geschetst door de Surinaamse regering, één is van rechtsstaat, democratie en mensenrechten dan hoort daar ook een duidelijk standpunt dat gestalte hieraan geeft richting Venezuela", zegt DA '91-voorzitter Angelic del Castilho.

Desgevraagd stelt de voorzitter tegenover de Ware Tijd dat zij en haar partij geen voorstander zijn van gewapende interventies in Venezuela om de regering van Nicolás Maduro te verdrijven. "Neen, wel van isolatie", benadrukt ze. Del Castilho merkt op dat haar partij er steeds op heeft gewezen en een dringend beroep heeft gedaan op de regering, het parlement en de Venezolaanse regering om zelf "een eind te maken aan het vertrappen van burger-, politieke en mensenrechten, het ondemocratisch en onrechtstatelijk handelen". Enige tijd geleden heeft DA '91 samen met de SPA een petitie aangeboden aan de Venezolaanse ambassade waarin dit verzoek was verwoord.

"Suriname is nu op het punt waar wij met inname van standpunten die niet alleen uiting geven aan ons nieuw imago, maar ook een basis leggen voor een duurzame toekomst, een leidende rol in te nemen in de regio. Dat betekent dat wij niet achter de meerderheid van de Engelssprekende Caricom moeten aanlopen, maar ons eigen standpunt in lijn met goed bestuur, democratie en rechtsstaat moeten innemen en kenbaar maken", stelt Del Castilho.

Het Surinaamse standpunt hoort er één te zijn waarbij president Maduro en zijn medebestuurders geen ondersteuning meer ondervinden, maar het Venezolaanse volk dat recht heeft op vrijheid van angst, van meningsuiting en tot het opbouwen van een duurzame toekomst in eigen land. Dat standpunt hoort, aldus de DA '91-voorzitter, ondersteuning te geven aan maatregelen tegen het Maduro-regiem. Die maatregelen moeten volgens haar resulteren in isolatie van de Venezolaanse regering met als doel dat zij het land teruggeeft aan het Venezolaanse volk. "Deze strategie werkt en heeft ook in Suriname gewerkt in de jaren tachtig en erin geresulteerd dat wij uiteindelijk in 1987 als samenleving ons wederom langs democratische weg mochten uitspreken voor een nieuwe regering", zegt Del Castilho.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina