Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Niet alles kost (veel) geld

COLUMN: Niet alles kost (veel) geld

23/09/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Niet alles kost (veel) geld

Ivan Cairo  

Facebook staat sinds dinsdag in brand. Begon het reeds te smeulen nadat governor Roemer maandagmiddag officieel afrekende met de rumors omtrent de waardedaling van de Srada, ging het dinsdag pas goed in de fik. De unificatie van de wisselkoers betekent niets anders dan dat iedereen die een salaris in Surinaamse dollars ontvangt weer een fors stuk in koopkracht achteruit is gegaan.

Met de verhoging van de brandstofprijs wat een meer dan logisch gevolg is van de devaluatie sloeg de vlam echt in de pan. De voor velen stressende situatie, wat zeker ook geldt voor spelers op de brandstofmarkt, ontlokte van oliebaas Roy Boedhoe de gevleugelde opmerking dat wie geen geld heeft geen auto moet rijden. Die uitspraak is hem, misschien begrijpelijk, niet in dank afgenomen, getuige de reacties die daarop volgden.

Hoe het ook zij, de verhoging van de brandstofprijs was bij de unificatie van de wisselkoersen onvermijdelijk. De vraag is echter of de regering deze schok in één keer moest laten gaan door de samenleving. Kon de marktconforme brandstofprijs niet gefaseerd over de komende drie maanden worden doorgevoerd, elke maand een beetje. Kon niet eerst het sociaal vangnet volledig zijn gespannen voordat bepaalde kostenverhogende maatregelen werden doorgevoerd.

De regering weet het best hoe de financiële vlag erbij hangt en zal dus ook haarfijn aan de samenleving moeten uitleggen waarom voor één harde klap is gekozen in plaats van klapjes uitgesmeerd over meerdere maanden. Duidelijk is intussen voor de totale samenleving dat er een lege schatkist is overgenomen van de regering-Bouterse. Zaak is dat nu beleid wordt gemaakt en uitgevoerd om de situatie te stabiliseren en op groeipad te zetten.

Herhaling van de beschuldigingen wie er allemaal voor verantwoordelijk zijn heeft geen enkele zin meer. Het begint nu ook de meest fervente aanhangers van de regeringspartijen te irriteren en de keel uit te hangen. Minder praten en in de achteruitkijkspiegel kijken, aanpakken en meer doen, is het devies.

Over aanpakken gesproken. Sommige zaken die de overheid moet doen, vergen geen of nauwelijks geld. Bijvoorbeeld het opruimen van afgestorven bomen die een gevaar vormen voor voetgangers en automobilisten en bij het omvallen ook schade kunnen aanrichten aan elektriciteitsleidingen. Zo een levensgevaarlijke situatie doet zich al enkele maanden voor aan de Lalla Rookhweg vanaf het vroegere Flamboyant Park tot aan de Franchepanestraat. Langs die wegstrekking zijn alle koningspalmbomen afgestorven en wachten slechts op een sterke bries om om te vallen.

Ik durf met stelligheid te zeggen dat OW-minister Nurmohamed op de hoogte is van deze onhoudbare situatie. Waarom nog steeds geen actie is ondernomen om deze dode bomen te verwijderen, is mij een groot raadsel. Het enige dat nodig is om deze bomen te verwijderen, is een kettingzaag, een beetje brandstof, enkele arbeiders van Openbaar Groen, een hoogwerker en een truck om de bomen af te voeren.

Hoeveel zal zo een operatie kosten? Miljoenen? De OW-minister zei vrijdag in de assemblee dat als het moet hij uit eigen zak eventjes 120.000 US dollar op tafel zal leggen om het stagnerende studentenflatproject op de campus af te ronden. Ik geloof dat het verwijderen van de dode koningspalmen aan de Lalla Rookhweg nog geen duizend US dollar zal kosten. Dus minister Nur, misschien kunt u even in uw buidel tasten en wat opdiepen, zodat het gevaar nabij de Hermitage Mall wordt opgeheven. Of gaat u wachten totdat één van de bomen is omgevallen en een voetganger heeft verpletterd of voertuigen of de infrastructuur van de EBS heeft beschadigd? Gaan we wachten totdat het kalf verdronken is om de put te dempen?

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina