Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Controle

COMMENTAAR: Controle

23/09/2020 12:00

COMMENTAAR: Controle

 

IN DE SURINAAMSE samenleving zijn twee zaken niet de sterkste kant van burgers en de overheid. Onderhoud van infrastructuur en controle op objecten. Het door de coronacrisis, lange tijd gegijzelde economisch verkeer is opnieuw mondjesmaat opengesteld. Een van de essentiële diensten, het openbaar vervoer, is onder beperkte omstandigheden aan de slag gegaan. Bushouders waren sedert maart tot en met zondag door de coronapandemie aan de ketting gelegd. Knap dat ze zo lang het hoofd boven water hebben gehouden.

Ze beloven plechtig dat zij de regels zullen naleven. Maar zoals het er in Suriname aan toegaat houdt iedereen zich bij aanvang aan de afspraken. Echter, gaandeweg worden de remmen losgelaten. Korte tijd daarna komt er een gedoogbeleid voor in de plaats. Dat wordt vervolgens algemeen aanvaard als standaard. Aangezien de strijd tegen het coronavirus er één is van leven en dood, is er geen ruimte om daar grappen mee te maken. Dus moet de naleving van protocollen strikt worden gehandhaafd.

Ofschoon burgers in veel televisie- en radioprogramma's herinnerd worden aan instructies over het bijna traditionele handen wassen, afstand bewaren en mondkapje dragen, is weinig of niets bekend over protocollen waar dienstverleners en anderen zich aan moeten houden. In communicatie en openheid met het volk is het zeker niet te veel gevraagd dat burgers middels duidelijke publicaties worden geïnformeerd over protocollen aan andere sectoren opgelegd, die medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Hierdoor kan de burger over de schouders van de dienstverleners meekijken of zij de regels naleven, want de overheidscontroleurs hebben geen ogen genoeg om dat voor elkaar te krijgen.

Het is moeilijk de voorgeschreven afstand te houden tussen de passagiers onderling. Een ander niet te verwaarlozen veiligheidsmaatregel is het ontsmetten van de stoelen. Zoveel meer veiligheidsvoorschriften worden niet in acht genomen. Handhaving en naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19-pandemie is van levensbelang. Vandaar de noodzaak om coronaprotocollen scherp in de gaten te houden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina