Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Den musu wroko gi unu'

'Den musu wroko gi unu'

23/09/2020 01:01 - Jason Pinas

Districtscommissaris Marlene Joden, president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk tijdens hun districtentour. De regeringsdelegatie werd warm ontvangen in het district Para.-.

Districtscommissaris Marlene Joden, president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk tijdens hun districtentour. De regeringsdelegatie werd warm ontvangen in het district Para.-. Foto: Jason Pinas  

ONVERWACHT - Bewoners van Para hebben dinsdag positief gereageerd op het bezoek van een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Het team was in het district om te bedanken voor het vertrouwen bij verkiezingen van 25 mei en de noden van de lokale gemeenschap aan te horen.

Na een warm onthaal op het districtscommissariaat te Onverwacht hebben de Paranen goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om de problemen waarmee ze al geruime tijd kampen, voor te houden aan de president en zijn team. "Unu breyti taki president kon luku unu. Zo kan hij persoonlijk horen wat ons dwars zit. Baka tide den musu wroko gi unu leki Para man", zegt één van de aanwezigen op het commissariaat tegen de Ware Tijd. Ze is hoopvol en verwacht dat de regering haar beloftes zal nakomen. "De Abop heeft een zetel hier behaald dus ze kunnen ons niet in de steek laten," merkt Regina Aloeboetoe van La Vigilantia op.

Elviera Sandie, voorzitter van de Federatie van Paraplantages, vroeg om ondersteuning vanuit de regering zodat onder meer toerisme goed ontwikkeld kan worden. Volgens haar begint ontwikkeling van een land op plaatselijk niveau en ze hoopt daarom dat haar organisatie samen met de regering om de tafel kan zitten om verschillende voorstellen te bespreken. Sandie ziet ook graag dat de overheidserkenning van de plantagebesturen gauw geregeld wordt. "We beseffen dat we het samen moeten doen. We willen een krachtige ontwikkelingspartner zijn voor u. We vragen u om ons te betrekken in al uw beleidsvoornemens", benadrukte de voorzitter van de federatie. Ze overhandigde na haar toespraak de basisdocumenten van de boedelplantages aan Santokhi en Brunswijk.

Districtscommissaris Marlène Joden en NDP-assembleelid Patrick Kensenhuis wezen erop dat werkloosheid hoogtij viert in Para. Daarnaast vormt de slechte infrastructuur volgens de parlementariër een grote uitdaging in het district. Joden onderstreept dat een markt in Para ook gewenst is zodat de lokale boeren niet speciaal naar Wanica en Paramaribo hoeven om hun landbouwproducten te verkopen. "We verlangen ook naar een middelbare school hier in Para. Onze kinderen moeten soms drie uur in de ochtend opstaan om de schoolbus te gaan pakken", merkt de dc op. Volgens haar is verdere uitbreiding van elektriciteitsnet en waterleiding in vergelegen gebieden in Para noodzaak.

Zowel Santokhi als Brunswijk heeft volledige ondersteuning toegezegd aan de lokale gemeenschap. De vicepresident vroeg wel om geduld. "Zonder geld kan je geen enkel project realiseren, dat moeten we wel begrijpen. Deze regering heeft geen toverstok maar we gaan nu de internationale kanalen aanboren om middelen te krijgen zodat we Suriname kunnen redden", aldus Brunswijk. Santokhi drukte de Paranen op het hart dat het district niet overgeslagen zal worden. Er zijn volgens het staatshoofd plannen die het district in de nabije toekomst tot een geweldige plaats zullen maken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina