Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Santokhi pleit voor herijking VN-Veiligheidsraad

Santokhi pleit voor herijking VN-Veiligheidsraad

23/09/2020 16:47 - Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi woensdagmiddag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 75ste algemene vergadering van de Verenigde Naties.

President Chandrikapersad Santokhi woensdagmiddag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 75ste algemene vergadering van de Verenigde Naties. Foto: CDS  

PARAMARIBO - President Chandrikapersad Santokhi heeft wereldleiders zojuist (woensdagmiddag) opgeroepen na te gaan in hoeverre er geen heroriëntatie moet komen op de taken en werkwijze van de VN-Veiligheidsraad. Het staatshoofd pleitte in zijn toespraak tijdens de 75ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een nieuw multilateralisme en beëindiging van het handelsembargo tegen Cuba. Vanwege de coronapandemie spreken de regeringsleiders de vergadering via internet toe.

Santokhi wees erop dat ondanks aanzienlijke vooruitgang in mondiale discussies over uiteenlopende onderwerpen, van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, migratie, vluchtelingen, terrorisme, cyberoorlogvoering tot nucleaire proliferatie, multilateralisme af en toe onder vuur ligt. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties 75 jaar geleden is het geopolitieke veld drastisch veranderd. "Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad en zijn werkwijze behoeven een structurele evaluatie.

Kunt u zich voorstellen dat we al meer dan twee decennia bezig zijn met de hervorming van dit belangrijk orgaan? Het is daarom passend om ons af te vragen of dit orgaan nog steeds relevant is in zijn huidige vorm. Geeft het antwoord op de vragen van de uitdagingen en ambities van vandaag? Ik hoop dat we ons deze vraag over 75 jaar niet meer hoeven te stellen". Volgens de president is het daarom van het grootste belang dat het multilateralisme zich aanpast aan de veranderende tijden.

"Ik roep de internationale gemeenschap van naties op om een strategische evaluatie te maken van het bestaande multilaterale kader". Volgens hem dient op basis van de huidige realiteit en uitdagingen, een nieuw multilateralisme gecreëerd te worden, dat fundamenteel gefocust is op vrede en welvaart van alle naties en grotere efficiëntie van het ondersteunende institutionele kader mogelijk maakt. De Surinaamse regeringsleider pleitte voor een multilateralisme dat alle naties erkent, ongeacht hun omvang en ontwikkelingsniveau en plaats in de wereldorde als gelijkwaardig en met respect.

Een multilateralisme waarbij naleving door elke staat van het internationaal recht en internationaal aanvaarde principes de basis vormt van onze interacties. Een multilateralisme gebaseerd op internationale samenwerking om de vele wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden en de gemeenschappelijke kansen te grijpen die de cultuur van inclusiviteit en gelijkheid bevorderen. Hij bracht ook naar voren dat unilterale actie altijd contraproductief is gebleken en nooit zal leiden tot het bereiken van een bepaald doel.

Hij ziet meer heil in dialoog, actieve betrokkenheid van landen rekening houdend met internationale principes waarnaar gestreefd zou moeten worden. Dat multilateralisme is noodzakelijk om opnieuw vast te houden aan de visie van het Handvest van de Verenigde Naties, aldus de president. "In dit verband roepen wij op tot opheffing van het jarenlange unilaterale economische, financiële en commerciële embargo tegen de republiek Cuba en zijn bevolking".

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina