Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Aantreden Roseline Daan stemt personeel hoopvol

Aantreden Roseline Daan stemt personeel hoopvol

24/09/2020 01:01 - Audry Wajwakana

Aantreden Roseline Daan stemt personeel hoopvol

Roseline Daan, de nieuwe Cultuurdirecteur. Foto: Audry Wajwakana  

PARAMARIBO - Met de installatie van Roseline Daan als Cultuurdirecteur, hoopt de organisatie een nieuwe toekomst in te gaan. Het directoraat, waarbij het personeel langer dan een jaar in beraad was, is bereid opnieuw te beginnen.

Op feestelijke wijze en met de zegeningen van diverse geestelijken is Daan door minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur op haar nieuwe werkplek geïnstalleerd. In haar toespraak wees de minister haar erop, dat "mandi mandi no musu de en om vooral te luisteren naar de mensen, die veel ervaring hebben met kunst en cultuur". "Samen gaan we dit directoraat weer maken tot wat het vroeger was. De samenleving moet het directoraat Cultuur herontdekken", sprak de minister Daan toe.

De feestelijkheid begon met het zingen van het volkslied door Liesbeth Peroti, gevolgd door een traditioneel plengoffer op het terrein van het directoraat onder leiding van Mark Langaman. Gedurende de formele bijeenkomst waren er ook korte toespraken van waarnemend Onderwijsdirecteur Natasia Bennanon en NPS-voorzitter Gregory Rusland, een voordracht van Sjachnaz Pengel, het uitspreken van de zegeningen door Okomfo fu kondre Dorenia Babel, granbrada Harold Posetiko, pandit Nandoe en dominee Maikel Persaud.

Met de benoeming van Daan als cultuurdirecteur, hoopt Rusland dat er rust kom op het directoraat. Alle sprekers, alsook de personeelsbond onder leiding van Haidy Claver, zegden hun steun toe. "Mits het personeel niet minachtend wordt behandeld", haalde de bondsvoorzitter aan. Het voornaamste aanpakpunt op de agenda zou het geloof in leidinggevenden moeten zijn. De organisatie zou de afgelopen drie jaar lamgeslagen zijn en men zal vanaf de bottom moeten beginnen. "Met uw aantreden kijken we hoopvol uit naar een nieuwe toekomst", besloot Claver.

Tijdens haar dankwoord vroeg Daan het personeel en andere aanwezigen om op te staan en elkaar in de ogen aan te kijken. "Drape a lobi e bigin", zei ze resoluut, na een paar keer aan de aanwezigen gevraagd te hebben of ze de lobi voelen. Na 'ja' als antwoord gekregen te hebben, vervolgde ze: "Dan a directoraat Cultuur no abi no wan enkri probleem." De nieuwbakken directeur gelooft niet dat ze een ingewikkeld directoraat overneemt. "Gi ala sani wan oplossing de, efu unu wani arki en taki nanga unu srefi."

Daan riep het personeel daarom ook op om zaken bespreekbaar te maken, omdat zij daar open voor staat. Zij wil met alle relevante actoren invulling geven aan het cultuurbeleid en vindt het niet nodig om de voormalige directeur te bespreken. Daan: "San mi wani yere na fa wi o seti a beleid, om dit directoraat tot het begrip van oudsher te maken. Welke bijdrage kunnen we leveren?" Ze vroeg het personeel om de werkstoel niet alleen warm te houden, maar om keihard te werken. Van de verschillende afdelingen, kreeg zij leuke presentjes. Na het formele gedeelte, werd ze met een band naar haar kantoor begeleid.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina