Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 150 miljoen extra kinderen in armoede

Armoedevraagstuk kinderen verdient meer aandacht

24/09/2020 22:33 - Aidy Pinas-Agodeba

Door Covid-19 zijn 150 miljoen extra kinderen in armoede gedompeld.

Door Covid-19 zijn 150 miljoen extra kinderen in armoede gedompeld. Foto: reliefweb.int  

PARAMARIBO - Elk kind heeft recht op onder meer gezonde voeding, onderwijs, schoon drinkwater en gezondheidszorg, maar voor velen blijft dit een droom. Miljoenen kinderen wereldwijd ontbreekt het aan één of meerdere van deze voorzieningen.

Door Covid-19 zijn 150 miljoen extra kinderen in armoede gedompeld. Het aantal kinderen dat in multidimensionale armoede leeft, zonder toegang tot de basisvoorzieningen is met 15 procent gestegen sinds het begin van de pandemie. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van de Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) en Save the Children.

Soewarto Moestadja, die tot drie maanden geleden minister was van Arbeid en nu assembleelid is, stelt dat hoewel er geen exacte gegevens zijn over de situatie in Suriname die niet anders zal zijn dan in de wereld. Hij wijst erop dat er voldoende onderzoek is dat uitwijst dat ernstige armoede impact heeft op de verdere ontwikkeling van het kind. Dit vraagstuk verdient volgens hem meer aandacht. "Wanneer we ons buigen over het vraagstuk van armoede moeten we niet alleen kijken naar het geld dat men nodig heeft om zich te voeden. Ook zaken zoals onderwijs, huisvesting en gezondheid moeten worden meegenomen", houdt hij de Ware Tijd voor.

De politicus noemt het triest dat armoede bij sommige gezinnen leidt tot noodgedwongen kinderarbeid. "Met Covid-19 mogen we aannemen dat de wereld van arbeid is veranderd. Mensen moeten harder hosselen en zien te overleven. Hoewel het nog niet is onderzocht mag worden aangenomen dat ze het moeilijker hebben." Hij pleit voor onderzoek in Suriname over armoede om de actualiteit duidelijk in kaart te brengen.

De aanpak van het armoedevraagstuk vereist volgens Moestadja een intersectorale benadering, maar eerst moet het begrip armoede duidelijk gedefinieerd en de armoedegrens vastgesteld worden. "Je kan die langs verschillende lijnen bepalen, maar de overheid moet uiteindelijk komen tot een definitie die beleidsmatig haalbaar is en er moet gefaseerd worden gewerkt naar de echte grens toe."

Moestadja verwijst naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat nu enkele maatregelen heeft aangekondigd om de kwaliteit van het leven van bepaalde doelgroepen te verbeteren. Het gaat onder meer om zestigplussers en personen met een beperking. Het voedselpakkettenproject van het departement is er ook één van.

De politicus wijst erop dat de wetten minimum uurloon en minimumloon ook gemaakt zijn om dit vraagstuk te helpen aanpakken, maar dat wetten alleen niet voldoende zijn. Er moeten ook mechanismen worden ingesteld.

Hoewel de analyse al een akelig beeld schetst, waarschuwt Unicef dat de situatie de komende maanden waarschijnlijk zal verslechteren. Het kinderfonds en Save the Children zullen deze veranderende situatie blijven volgen en met regeringen en maatschappelijke organisaties samen werken om haar het hoofd te bieden. Sociale bescherming, inclusief fiscaal beleid, investeringen in sociale diensten en werkgelegenheids- en arbeidsmarktinterventies om gezinnen te ondersteunen zijn van cruciaal belang om kinderen uit de armoede te halen en verder afglijden te voorkomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina