Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering wil financiële ademruimte

Regering wil financiële ademruimte

24/09/2020 11:28 - Wilfred Leeuwin

Regering wil financiële ademruimte

 

PARAMARIBO - De regering zal waarschijnlijk nog donderdag tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee officieel bekendmaken dat zij een obligatielening wil aangaan voor een periode van zeven jaar tot en met 2027. Op de agenda staat het wijzigen van de wet op de staatsschuld.

De Ware Tijd berichtte eerder al over deze obligatielening, waar toen werd vermeld dat de regering op zoek is naar vierhonderd miljoen US dollar. In de prospectus die de Ware Tijd in handen heeft, wordt vermeld dat de toekomstige verdiensten uit de oliesector als dekking gelden voor deze obligatie.

Onder meer de Vereniging van Economisten in Suriname heeft haar bezorgdheid uitgesproken over deze obligatielening, zeker omdat Staatsolie zelf al een obligatielening heeft lopen om investeringen te doen in de oliesector. Er is bezorgdheid als de regering onder de huidige omstandigheden nog eens vierhonderd miljoen US dollar uit de samenleving moet halen.

Met de lening wil de regering fiscale ruimte creëren om aan haar maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. In de prospectus zegt de regering dat de staat die ruimte ook kan creëren door haar uitgaven te verlagen, verhogen van haar ontvangsten en/of het aangaan van leningen.

Door de druk die de pas genomen bezuiniging en inkomstenverhogende maatregelen uitoefenen op de gemeenschap, ziet de staat zich nu genoodzaakt om via deze obligatielening die financiële ruimte te creëren. De lening moet overtollige liquiditeiten afromen en daarmee de wisselkoers en de prijzen in de handel stabiliseren.

Met de obligatielening zal het leningenplafond van de staat naar omhoog moeten worden bijgesteld. Hierover zal, met deze obligatielening in het vooruitzicht, donderdag worden gedebatteerd in het parlement. In kringen van de oppositie wordt nu al kritiek geleverd. Niet zozeer op de obligatielening, maar wel dat de vorige regering dezelfde weg heeft moeten opgaan om financiële ruimte te creëren, maar dat werd gezien als slecht financieel beleid.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina