Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DNA geeft regering financiële ademruimte

DNA geeft regering financiële ademruimte

26/09/2020 00:00 - Wilfred Leeuwin

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft een gesprek gehad met governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname na diens kritische kanttekeningen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft een gesprek gehad met governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname na diens kritische kanttekeningen. Foto: CDS  

PARAMARIBO - Het parlement heeft de regering vrijdagavond, na twee dagen vergaderen, goedkeuring gegeven om bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) SRD 1,5 miljard aan voorschotten op te nemen voor het bestrijden van de Covid-19-pandemie. Ook mag de regering internationaal en lokaal geld lenen om haar financiële huishouding op orde te brengen en schulden die zwaar drukken op haar uitgavenbeleid, af te lossen.

De goedkeuring van het parlement is echter alleen gegeven door de coalitie en het oppositielid Ronny Asabina. Samen goed voor 32 algemene stemmen. De NDP-fractie en Asabina hebben bij de behandeling aangegeven dat ze mee willen werken aan de financiële ademruimte van de regering. De NDP-fractie kon het echter niet opbrengen mee te doen aan de stemming en verliet toen het daarop kwam de vergaderzaal.

De NDP vindt dat de regering onvoldoende heeft onderbouwd wat zij met de gelden gaat doen, maar het ging er bij deze oppositionele fractie vooral om dat de regering niet onmiddellijk is gekomen met een schuldsaneringsplan en dat plan dus geen deel zal uitmaken van het pakket dat op 29 september aan het parlement zal worden aangeboden. De NDP vindt ook dat de coalitie en de regering voorbij zijn gegaan aan enkele kritische kanttekeningen van de Centrale Bank. Ook vindt de NDP dat voor het wijzigen van de Wet op de Staatsschuld er niet precies in cijfers is aangegeven hoeveel de regering van plan is te gaan lenen. "Wij geven geen blanco cheque", zei NDP-fractieleider Rabin Parmessar.

President Chandrikapersad Satokhi vindt het belangrijk dat vanuit zowel de oppositie als de coalitie er geen tegenstemmen zijn geweest tegen het beleid van de regering. Hij vindt echter wel dat de NDP-fractie niet alleen haar bereidwilligheid moet tonen maar ook haar excuses moet aanbieden aan de samenleving voor het beleid van de afgelopen tien jaar.

Het besluit van het parlement is zoals governor Maurice Roemer eerder heeft voorspeld een politieke beslissing. Het ligt nu aan de CBvS om in het geval van de SRD 1,5 miljard voor het bestrijden van de Covid-19-pandemie het geld vrij te maken in de vorm van leningsvoorschotten aan de regering. Nadat Roemer kritische kanttekeningen heeft geplaatst bij de plannen van de regering, heeft de coalitie besloten enkele wijzigingen aan te brengen in beide wetsvoorstellen, (wijziging Wet op de Staatsschuld en Wet Burgerlijke uitzonderingstoestand).

Minister Armand Achaibersing van Financiën zegt een gesprek te hebben gehad met governor Roemer om de mogelijkheden te bespreken. Roemer had in zijn kritische brief gevraagd dat net als toen in 2019 de minister in de wet is gevrijwaard van strafrechtelijke vervolging, dat ook voor hem en de functionarissen van de bank zal gelden. De regering is hiermee niet meegegaan. Roemer krijgt alleen voor deze overgangsperiode, dus voor de wijzigingen, een vrijwaring, maar niet in het algemeen.

In de wijzigingen heeft de coalitie een procentuele verdeling opgenomen voor hoe de SRD 1,5 miljard zal worden besteed. Voor wat betreft het wijzigen van de Wet op de Staatsschuld is afgestapt van het oorspronkelijke voorstel om het leningenplafond te verhogen van 60 procent van het bruto binnenlandsproduct naar 95 procent. Nu is opgenomen dat de regering in zes jaar tijd stapsgewijs zal werken aan het terugbrengen van het leningenplafond naar de internationale norm van 60 procent.

President Santokhi heeft beloofd dat op 29 september, wanneer de begroting wordt ingediend en het beleid over de komende vijf jaar zal worden gepresenteerd, de regering met alle plannen zal komen. De regering weigert, op aandringen van de NDP, een schuldsaneringsplan mede te laten goedkeuren door het parlement. Voor nu is opgenomen dat er een staatsschuldenplan zal worden ingediend. De regering zal pas twee maanden nadat de aangenomen wijzigingen zijn afgekondigd met het saneringsplan komen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina