Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Een eeuw SVB

COMMENTAAR: Een eeuw SVB

28/09/2020 12:00

COMMENTAAR: Een eeuw SVB

 

DONDERDAG BESTAAT DE Surinaamse Voetbalbond (SVB) honderd jaar en ter gelegenheid daarvan worden exponenten – bestuurders van aangesloten verenigingen en lidbonden – door de president onderscheiden. Dat gebeurt op voordracht van de moederorganisatie.

Oud-internationals en anderen die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal zijn daar niet gelukkig mee. Ze menen nooit de waardering te hebben gehad die ze hebben verdiend, onder meer voor bijzondere prestaties in nationaal verband, ook op internationale fora.

Ze vinden het eeuwfeest van Suriname's grootste sportbond een goede gelegenheid om op de voorgrond te worden geplaatst. Maar dit zal niet gebeuren. De SVB heeft een andere keus gemaakt. De vraag mag gesteld worden welke criteria het SVB-bestuur heeft gehanteerd bij het doen van de voordrachten.

Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij sommige namen die zijn uitgelekt, omdat betrokkenen zich veelal hebben geprofileerd voor het persoonlijk in plaats van voor het algemeen belang. Vooral voordrachten van personen die een functie hebben bij een lidbond wekt bevreemding, ook omdat al jaren lidbonden een bron van ergernis zijn voor opeenvolgende SVB-besturen.

Het zouden exponenten van de lidbonden zijn die de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal stagneren. Vaker is gezegd - zowel in het buitenland als Suriname - dat de jeugd de basis is bij sportontwikkeling. Er is slechts één lidbond die een jeugdcompetitie organiseert: de Lelydorp Sportbond. Opeenvolgende besturen van de SVB hebben in mindere of meerdere mate geprobeerd aan te zetten tot het organiseren van jeugdcompetities, ook bij clubs, maar het bleek vechten tegen de bierkaai.

De vraag wordt terecht gesteld of met zijn keuze het SVB-bestuur mogelijk een dubbele agenda heeft en probeert stemmen te winnen voor de bestuursverkiezing in het eerste kwartaal van 2021. Natuurlijk wordt dit ontkend, maar wie zal het zeggen. Het is bekend welke koehandel gedreven wordt rond bestuursverkiezingen bij de SVB. Een toppoliticus in de regering, tevens topman van een topclub kan hiervan meepraten.

Het spreekt vanzelf dat de SVB niet alle oud-internationals kan voordragen voor een staatsonderscheiding. Maar er zijn toch wel voetballers wier namen onlosmakelijk verbonden zijn aan de nationale selecties van weleer, maar die ook in clubverband bijzondere prestaties hebben geleverd, onder meerandere in Concacafverband. Hoewel historisch materiaal ontbreekt als belangrijke bron om uit te putten, zijn er voldoende mensen die achtergrondinformatie hadden kunnen geven voor een meer weloverwogen keuze bij de voordrachten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina