Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Het is niet in één keer opgelost'

'Het is niet in één keer opgelost'

28/09/2020 11:04 - Merredith Bruce

Suriname wordt internationaal geroemd om zijn vreedzame verkiezingen. Echter, de roep om het kiesstelsel te wijzigen klinkt bij elke stembusgang luider.

Suriname wordt internationaal geroemd om zijn vreedzame verkiezingen. Echter, de roep om het kiesstelsel te wijzigen klinkt bij elke stembusgang luider. Foto: Marinio Balsemhof  

PARAMARIBO - De steeds terugkerende discussie over het naar velen menen onrechtvaardige Kiesstelsel in Suriname, heeft de aandacht van de nieuwe voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Samseerali Sheikh-Alibaks. Hij zegt in gesprek met de Ware Tijd dat dit “niet in één dag opgelost” zal zijn, omdat de meningen verdeeld zijn. “Je moet mensen kunnen overtuigen; eerst onderzoeken om te kunnen vaststellen of er inderdaad sprake is van onrechtvaardigheid en zo ja, welk systeem het beste toegepast kan worden in Suriname.”

Eén van de oneffenheden in het huidige kiessysteem is de zetelverdeling. Zo komt het voor dat partijen met veel stemmen in sommige kiesdistricten minder of zelfs geen zetels halen, terwijl andere partijen met minder stemmen in weer een ander kiesdistrict wel een zetel of meer halen.

De OKB-voorzitter zegt dat er voldoende informatie beschikbaar is in thesissen van studenten van onder andere de Anton de Kom Universiteit die onderzoek hebben gedaan naar dit onderwerp. Deze informatie zou goed kunnen worden gebruikt om te komen tot een rechtvaardig kiesstelsel voor zover er daarvan niet of onvoldoende sprake is.

Hij verwijst ook naar bevindingen van een presidentiële commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch die door de vorige regering was ingesteld om het Kiesstelsel te evalueren en wijzigingsvoorstellen te doen. Er zijn in het eindrapport van die commissie 26 voorstellen gedaan aan de toenmalige regering om de kieswetgeving te wijzigen en te komen tot een rechtvaardiger kiesstelsel.

Sheikh-Alibaks noemt het van belang dat met alle belanghebbenden hierover wordt gesproken. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat verschillende politici deze kwestie als kanttekening plaatsen in hun evaluatierapport van de verkiezingen. Zijn voorganger Jennifer van Dijk-Silos had een paar jaar terug enkele aanbevelingen gedaan om de onrechtvaardigheden in het kiesstelsel weg te werken. Eén daarvan was dat de kiesdistricten regelmatig worden geëvalueerd op grond van de bevolkingsgrootte.

Sheikh-Alibaks wijst ook op het belang om de samenleving "in breed verband" te consulteren bij eventuele wijziging omdat daarmee ook wijziging van de Grondwet gepaard gaat. Centraal moet staan in hoeverre het belang van de kiezer wordt gediend met als grondslag rechtvaardiging. "Het mag niet zo zijn dat de stem van de ene kiezer zwaarder weegt dan de stem van een andere." De voorzitter zegt dat het OKB dit thema zal aanzwengelen. Hij noemt het de taak van de regering om al dan niet in samenspraak met het orgaan een commissie te installeren voor nader onderzoek "voor zover de behoefte daartoe bestaat."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina