Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Instellingen stimuleren tot zelfredzaamheid

Instellingen stimuleren tot zelfredzaamheid

30/09/2020 22:33 - Amanda Palis

Instellingen stimuleren tot zelfredzaamheid

 

PARAMARIBO - Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil sociale instellingen aanmoedigen tot zelfredzaamheid. “We willen ze stimuleren effectief om te gaan met de blom die wij meegeven in de voedselpakketen. Men kan zoveel doen met blom en we willen ze met een training leren zelfredzaam te kunnen zijn”, zegt Rebecca Brown-Kortram, waarnemend hoofd Bureau Opvanginstellingen, tegen de Ware Tijd.

Het ministerie biedt in samenwerking met meelmaatschappij De Molen de training aan om de mogelijkheden van blom te leren, zoals brood bakken. Er hebben zich intussen 33 instellingen opgegeven voor deelname. Zij zullen in verband met de Covid-19-maatregelen in groepen van drie worden opgedeeld. "Het project loopt voorlopig in elk geval tot en met december. Een eventueel vervolg zal afhangen van de belangstelling."

Een andere mogelijkheid tot zelfredzaamheid is het moestuinenproject van vorig jaar nieuw leven in te blazen. "Enkele instellingen zijn zo succesvol geweest dat ze andere helpen, maar sommige hebben de motivatie niet meer."

Het ministerie zal nagaan hoe zij gestimuleerd kunnen worden weer te beginnen. Bij het stimuleren van zelfredzaamheid krijgen instellingen, die voedingspakketen ontvangen, de voorkeur. De gedachten gaan allereerst uit naar internaten. Vervolgens komen opvanginstellingen zoals crèches en tehuizen voor senioren aan de beurt.

Rafaëlla Ashruf, directielid van De Molen belast met verkoop, hoopt dat de deelnemers aan het bakproject hun instellingen daadwerkelijk zullen helpen, in het streven naar zelfredzaamheid. Het bedrijf heeft sinds de pandemie een toename gemerkt van het meelgebruik. "Mensen waren tijdens de lockdown heel erg actief met bakken."

De distributie dreigde in de knel te geraken, onder meer door het uitvallen van medewerkers, maar met een aangepast distributieschema is het De Molen toch gelukt de samenleving te voorzien. Ahsruf spreekt van een succesvolle periode voor het bedrijf. "We hebben een groei mogen opmerken en daar zijn we de samenleving dankbaar voor."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina