Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Transparantie in nationaal sportgebeuren van cruciaal belang

INGEZONDEN: Transparantie in nationaal sportgebeuren van cruciaal belang

03/10/2020 22:22

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Het nationaal sportbeleid dient drastisch over een ander boeg gegooid te worden. Alle actoren die hierbij betrokken zijn dienen dit onder ogen te zien en gelijk de stappen daartoe te ondernemen. De discussies die decennialang gevoerd zijn over de richting die wij als land op moeten gaan en het gegeven dat individuele sportorganisaties steeds weer overhoop liggen met overkoepelende organisaties moet voor eens en altijd achterwege worden gelaten.

De voedingsbodem hiertoe is dat er belangen spelen bij beide partijen. Angstvallig wordt er nooit eerlijk en openhartig hierover gesproken. In mijn optiek is het gegeven van divergerende en deviante belangen geen onoplosbare aangelegenheid. Belangrijk is dat de belangen zuiver, moreel-ethisch, transparant en voor iedereen te toetsen moeten zijn. Wanneer de belangen aan deze eigenschappen voldoen dan kunnen partijen met elkaar op een gezonde manier de concurrentiestrijd aangaan en die kan alleen maar resulteren in een kwalitatieve en progressieve aanpak van het nationaal sportgebeuren.

Kijken we naar de aanpak van ons nationaal voetbal dan zien we dat er een heel duistere ontwikkeling zich aan het voltrekken is. Sinds jaar en dag wordt er gediscussieerd over het invoeren van een professionele aanpak bij de moederorganisatie, de Surinaamse Voetbalbond(SVB). Op zich een initiatief dat alleen maar toe te juichen is. Want willen we verder komen dan zullen we het roer drastisch moeten omgooien.

Echter, er bestaat binnen de totale Surinaamse gemeenschap een totale misconceptie van professioneel voetbal. De indruk die er bij de mensen bestaat is dat men hierbij de spelers vorstelijk zal betalen en dat dat alles is. Dit klopt dus helemaal niet als we kijken naar wat er buiten de grenzen van Suriname gebeurt. Het gaat om een totale kwalitatieve aanpak bij zowel de verenigingen als de moederorganisatie. Zelfs de overheid en het particuliere bedrijfsleven houden er een concurrerende houding op na in deze.

Het is juist het resultaat van de benadering van al deze elementen die maken dat de voetballers een vette boterham verdienen middels hun uitzonderlijke performance op de sportvelden. Deze aanpak die in vele opzichten bijzondere resultaten oplevert, zien we jammer genoeg niet in de Surinaamse context. Willen we in de nabije toekomst identieke resultaten neerzetten gelijk de landen in onze regio en daarbuiten dan moeten we als land samen gaan werken aan de jeugd, onze organisatie en de sportaccommodaties. Het zijn deze factoren die zullen bepalen waar we over een paar jaren zullen staan in de wereld voor wat betreft voetbal. De andere landen hebben het niet anders gedaan en wij hebben dan ook geen andere optie.

Op korte termijn zijn er twee toetsingsmomenten op programma voor onze nationale voetbalselectie, Natio. In 2021 doet Suriname mee aan de opzienbarende Gold Cup in Verenigde Staten. In de groepsfase is Suriname ingedeeld met Costa Rica en Jamaica, illustere voetballanden uit onze regio. Geen eenvoudige opgave dus. In het eerste kwartaal van volgend jaar start tevens de kwalificatieronde voor het Wereldkampioenschap 2020 in Qatar voor ons land. We hebben weliswaar gezien dat de interventie van de spelers uit Europa binnen Natio een significant lichtpunt heeft gebracht in het geheel. Of we hiermee reeds het huiswerk hebben gemaakt om een goede beurt te maken is nog koffiedik kijken.

Duidelijk voor eenieder is dat we voor een fundamentele aanpak vanaf nu serieus moeten gaan kijken naar het identificeren van talenten op zeer jeugdige leeftijd. Deze moeten vervolgens middels speciale programma's worden ontwikkeld tot volwaardige voetballers die adequaat kunnen competen met voetballers in het buitenland. We moeten ook bereid zijn om serieus aan de kwalitieit van onze organisaties te gaan werken. Dan denken we aan de overheid, het bedrijfsleven, de sportverenigingen en de overkoepelende organisatie. Hierbij hebben we een volkomen zakelijke en professionele benadering nodig; alle sentimentele en emotionele uitspattingen moeten eruit. De accommodaties moeten we ook flink aanpakken want die zijn ook medebepalend voor een goede prestatie.

Ettiré Patra

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina