Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Begrotingsvoorstellen

COLUMN: Begrotingsvoorstellen

05/10/2020 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Begrotingsvoorstellen

Giwani Zeggen  

Ik ben ontzettend benieuwd of het De Nationale Assemblee lukt om nog vóór de jaarwisseling de begroting over 2020 en die over 2021 goed te keuren. Ik kan mij namelijk de laatste keer niet herinneren, dat een regering op 1 januari geld uitgaf op basis van een goedgekeurde begroting over dat jaar. Belangrijk is dat DNA-voorzitter Bee het voornemen heeft uitgesproken. Daar begint het mee. Een target stellen. En het kan! Als de assembleeden zich echt bezighouden met de begroting en niet vervallen in politieke welles-nietes en ik-maar-jij-toen-ook-discussies.

Om zinloze discussie te voorkomen, zou ik voorstellen dat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, alleen de fractieleiders het woord voeren. Namens de regering komt ook alleen de president aan het woord. Ik zie daarom het nut er niet van in dat twee of meer leden van de VHP-fractie mij komen vertellen hoe geweldig de regeringsplannen zijn. Nog minder voel ik de behoefte om straks naar twee leden van de NDP-fractie te moeten luisteren, die ons gaan uitleggen dat de regering hun puinhopen, zoals ze dat zelf noemen bij monde van Aida Nading, op de verkeerde manier opruimt.

Een tweede voorstel is om de begroting per ministerie te behandelen, waarbij per fractie slechts één persoon het woord voert; de specialist op dat beleidsgebied. Wat is het nut dat alle leden van een fractie de straatnamen opnoemen uit hun buurt, omdat de goten daar nog moeten worden opgehaald? Het is ook tijd vergooien wanneer vijfitig assembleeleden scholen opnoemen en het aantal ontbrekende krijtstokjes en toiletbrillen. Als bijvoorbeeld het ministerie van LVV wordt behandeld, zou het zelfs mooi zijn als de leden die niet namens hun fractie het woord voeren, de zaal verlaten en iets zinnigs gaan doen. Dat voorkomt zinloze interrupties die weer leiden tot zinloze discussies.

Zo komt men waarschijnlijk eerder tot inhoudelijke debatten over beleid. Waar feiten en argumenten tellen. De voorbije jaren is dat niet echt gelukt. Kwam ook door de manier van leiding geven van voornamelijk de vorige voorzitter. Te vaak nam ze inhoudelijk deel aan de discussie door zich uit te laten over de spreekbeurt van collega's. Of door leden hinderlijk te onderbreken als ze hun standpunt onderbouwden. Vooral de huidige voorzitter Bee kon zich daar groen en geel aan ergeren. Alleen, hij doet nu af en toe hetzelfde. Een goede voorzitter, is als een goede arbiter. Die valt niet op tijdens de wedstrijd.

Ik wil direct een poging doen om één zinloze discussie te voorkomen. Namelijk of leningen gerekend kunnen worden tot inkomsten. Volgens de VES niet. Volgens de huidige coalitie ook niet, althans toen ze tijdens de vorige regering oppositie waren. Echter, de huidige regering presenteert een begroting waarin de leningen wel zijn opgenomen als inkomsten. De voorbije week hoorde ik Anthony Caram op Radio ABC zeggen dat het niet verkeerd is de leningen als inkomsten op te brengen. Dan stel ik voor dat de huidige regering aan het begin van de begrotingsbehandeling toegeeft, dat de kritiek op de voorgangers op dit punt niet terecht was. Hoeft er daarover geen geharrewar meer te ontstaan.

Overigens, het maakt mij ook niet uit hoe je leningen moet zien en waar ze op de begroting moeten staan. Waar ik veel meer in geïnteresseerd ben, is waarom de regering geld leent, waarvoor het gebruikt gaat worden en hoe wij het als land gaan terugbetalen? Dat is wat ik, als leek op economisch gebied, maar meer nog als burger van dit land, wil weten. Lenen om lonen en salarissen van ambtenaren te betalen, daar ben ik tegen. Is het lenen om de productie te stimuleren en de economie minder afhankelijk te maken van olie, goud en hout, dan ben ik voor. Laat het debat dus vooral daarover gaan; de inhoud. Dan is november haalbaar.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina