Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Informele sector houdt samenleving op de been'

'Informele sector houdt samenleving op de been'

05/10/2020 19:52 - Ivan Cairo

'Informele sector houdt samenleving op de been'

Ronny Asabina schat de bijdrage van de informele sector aan het BBP op meer dan 20 procent. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De regering zou met duidelijke maatregelen moeten komen voor de informele sector. BEP-fractieleider Ronny Asabina mist in de conceptbegroting 2021 beleid om deze branche te transformeren naar formele bedrijvigheid, terwijl volgens hem dit de sociale- en economische ontwikkeling ten goede zou komen. Hij noemt in gesprek met de Ware Tijd de bijdrage van deze sector aan het bruto binnenlands product (BBP) niet te onderschatten.

De politicus stelt dat onvoldoende wordt nagegaan "hoe het komt dat het volk de eindjes aan elkaar weet te knopen, ondanks de drastische lastenverzwarende en koopkrachtdalende maatregelen, verborgen armoede niet meegerekend". Dit komt volgens Asabina door de bijdrage van de informele economie. De doorsnee Surinamer heeft een bijbaantje, is bezig met economische aciviteit buiten het formele en fiscale circuit. "Heel veel mensen kopen een kavel, een auto, bouwen, terwijl men geen 'werk' heeft. Ik schat de bijdrage van de informele sector aan ons BBP meer dan 20 procent."

De politicus ontkomt niet aan de indruk dat de regering een aanpassingsprogramma volgens IMF-recept uitvoert. Het tempo verschilt mogelijk met dat van het IMF. Asabina noemt onder meer de afbouw van subsidie op openbaar vervoer, elektriciteit, water, telecomdiensten en -producten, drastische bezuinigingen in combinatie met inhouding en of bevriezing van salarissen, belastingverhogende maatregelen en devaluatie van de Surinaamse dollar.

Volgens hem zijn er ook weinig indicatoren om de voortgang, het resultaat en de kwaliteit van de maatregelen te toetsen. Zowel regering als samenleving moet regelmatig de vorderingen kunnen evalueren. "Ook het meten van percepties is en blijft nuttig. De regering zou deze indicatoren ook moeten meenemen in de begroting, in termen van inflatie en koers, schuldenlast, maatschappelijke geldhoeveelheid, op te bouwen kasreserve en monetaire reserve, banengroei, productie- en productiviteitsontwikkelingen", zegt de politicus.

Asabina constateert voorts dat hoewel armoedebestrijding wordt genoemd er voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geen geld is opgebracht voor het sociale bijstandsprogramma en armoedebestrijdingsproject Conditional Cash Transfers. Dit zogenoemde Bromki fu Tamara-project, dat dateert van 2013, is door de minister aangekondigd.

Geld uit dit programma, gericht op armoedebestrijding, zou voornamelijk terecht moeten komen bij de allerarmsten met kinderen en is gebonden aan specifieke voorwaarden. Conditional cash transfers wordt door velen gezien als een effectieve vorm van armoedebestrijding, mede door de koppeling met educatie. Dit programma heeft zijn nut bewezen in onder meer Brazilië, Jamaica en Colombia.

Asabina stelt dat Surinaamse beleidsmakers niet gebonden willen zijn "aan strenge regels en verantwoording, dus wordt geld op de begroting opgebracht voor armoedebestrijding, sociale bijstand en acute gevallen, met weinige restricties, waarmee wij partijpolitiek kunnen scoren".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina