Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Activisten teleurgesteld in regering

Activisten teleurgesteld in regering

19/10/2020 17:59 - Ivan Cairo

Curtis Hofwijks spreekt het publiek toe tijdens een protest tegen de regering-Bouterse/Adhin.

Curtis Hofwijks spreekt het publiek toe tijdens een protest tegen de regering-Bouterse/Adhin.  

PARAMARIBO - Activisten die de afgelopen jaren gestreden hebben tegen de NDP zijn teleurgesteld in de wijze waarop de regering zich tot nu toe profileert. Xaviera Jessurun van The Next Generation had de “woeligheid rond de regeringsformatie” verwacht. “Wat tegenvalt, is dat elke politieke partij erg met zichzelf bezig is. Het gaat nog steeds om ik of mijn partij, voorbijgaand aan het nationaal belang. Helaas gebeurt dat bij alle politieke partijen ongeacht of ze in het parlement zitten.

Ministeries verdelen op basis van zetels en partijen is niet meer van deze tijd", merkt Jessurun op. Ook dat president Santokhi zijn vrouw benoemt in allerlei functies noemt ze onaanvaardbaar. "De first lady fungerend als algemeen-directeur van het kabinet, vind ik onethisch. Ongeacht de kwalificaties, bezoldiging, en/of tijdelijke aard."

Ook Curtis Hofwijks had een andere start van de regering verwacht. "Dit is niet wat was beloofd". Er wordt te veel uitgegeven aan "onnodige zaken" waaronder volgauto's voor bewindslieden. "Het mag een beetje zuiniger." Aan de andere kant ziet hij wel dat Santokhi werkt, althans dat hij naar het werk gaat. "Het geeft een ander soort gevoel, wanneer je ziet dat hij naar het werk gaat, iets wat je niet zo vaak zag bij de vorige president."

Hofwijks noemt het benoemingenbeleid "een regelrechte ramp en pleit voor aanpassing. Er is volgens hem geen strategie op basis waarvan er tot nu toe benoemingen hebben plaatsgevonden. Ook noemt hij het argument van "vertrouwen" dat de president opvoert om zijn echtgenote in bepaalde posities te benoemen "zwak". Hofwijks: "Een land kan niet bestuurd worden door een echtpaar".

Er zijn volgens hem in Suriname veel meer mensen die de president zou kunnen vertrouwen en deskundig genoeg zijn om hem te ondersteunen in het uitvoeren van zijn taken en beleid. "Het moet professioneler. Het is geen familiebedrijf". Zowel bij ministeries als het bemensen van de raden van de parastatale bedrijven moet het anders, vindt Jessurun. "Voordrachten zijn tot nu toe geweest op basis van een politieke relatie en intriges boven de technische kwalificaties. Straks krijgen we de directeuren, misschien gaat het daar wel anders aan toe", zegt ze.

De politica vindt dat mensen hoofdzakelijk moeten worden benoemd op basis van open vacatures en sollicitatieprocedures, gebaseerd op kennis en kunde. Etniciteit, achtergrond of politieke kleur zou geen rol mogen spelen. Het kan zijn dat er geen open sollicitatie is geweest waardoor voordrachten binnen een bepaalde cirkel draaien of dat er in andere groep(en) een tekort aan die technische kwalificaties is. Maar het uitgangspunt moet altijd zijn kennis en kunde, een gezonde dosis levenservaring, en als het allemaal gelijk oploopt is man of vrouw (soms) ook wel nog een factor, maar zeker etniciteit niet. We zijn allemaal Surinamers."

Beide activisten vinden de communicatie van de regering met de samenleving slecht. Jessurun noemt die een weerspiegeling van de regering: "rommelig, onduidelijk, en onwennig en zoals het over komt lijkt het nog de communicatieafdeling van een politieke partij, en ook nog: elk voor zich". Ze stelt dat er twee communicatiediensten zijn: één van de regering en één van de vicepresident.

Bij communicatiebeleid hoort een team van specialisten onder andere stylisten, speech writers, strategisten, analisten, enquêteurs die peilen hoe de samenleving staat tegenover bepaalde onderwerpen. "Dit is een gebied waar je niet op moet bezuinigen. Zeker nu niet. Straks moet de regering over het afbouwen van subsidies praten met ons. Daar moeten nu al animatiefilmpjes voor worden gemaakt. Hoe efficiënter en effectiever met energie om te gaan, de voor- en nadelen van de afbouw van de subsidie, de langetermijneffecten, en antwoorden op bezwaar die alle belanghebbenden zeker zullen aantekenen. De regering moet mededelingen zeker niet aankondigen in een onlinebericht om 00:00 uur, een storm van kritiek krijgen, actie dreigingen en dan reageren. Dat pad moet echt worden verlaten."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina