Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Maatwerk vereist

COMMENTAAR: Maatwerk vereist

24/10/2020 12:00

COMMENTAAR: Maatwerk vereist

 

HET GELD VOOR het betalen van de geplande rentelasten voor de Oppenheimer 1 lening kan de regering Santokhi / Brunswijk op dit moment niet opbrengen. Zij zal van de dertig dagen respijtperiode gebruik maken, om met de crediteuren te praten om een pad uit te stippen naar een rechtvaardig betalingsarrangement.

Deze regering heeft dat ook eerder voor elkaar gekregen net na de verkiezing van 25 mei. Triomfantelijk liet president Santokhi zien dat het de gloednieuwe regering was gelukt de schuld te herschikken en een default status op de internationale kapitaalmarkt te voorkomen. Nu moet de regering laten zien of het toen beginners luck was, of dat ze inderdaad weer een herschikking voor elkaar kan krijgen.

Deze vraag wordt met een zekere dosis pessimisme gesteld, nu duidelijk is dat de regering een begroting heeft ingediend met een tekort van 42 procent - wanneer de schuldaflossing opgeteld wordt bij de uitgaven. Elke internationale organisatie die Suriname wil helpen zal willen weten wat de regering zal doen om in staat te zijn haar schulden wel te betalen. En zoals de begroting er nu voor staat zal daar in de komende periode geen ruimte voor zijn.

Vooralsnog schijnt de regering trouwens ook geen pasklaar antwoord te hebben op de vraag hoe de economie weer op gang gebracht zal worden. Bezuinigen en afschaffen van subsidies zijn aan de orde van de dag, maar over de ondersteunende maatregelen naar het bedrijfsleven toe, om de krimp in de economie te keren wordt niets vermeld.

Iedereen roept en weet dat een land zonder productie en een volk zonder koopkracht gedoemd is aan de rand van de afgrond te blijven. Toch schijnt deze regering na honderd dagen nog geen goed doordacht plan te hebben hoe als land verder te gaan. Als ze had gedacht dat Nederland eventueel zou inspringen met geld, is dat een dood spoor gebleken. Voorspelbaar trouwens. Nederland wil niet eens de eigen gebiedsdelen uit de penarie helpen, waarom zou het dat met ons wel doen?

We mogen, indien het structureel programma uitblijft, rekenen op een moeilijke periode zonder werkelijke groei en herstel. De regering is met het IMF aan het praten voor steun en dat boezemt ons als land grote angst in. IMF staat bekend als een meedogenloos instituut, dat impopulaire maatregelen eist die een zware wissel zullen trekken op de allerarmsten in de samenleving.

Voorwaar: deze regering wacht een loodzware taak. Maar besluiteloosheid en gebrek aan daadkracht zullen zaken alleen maar verergeren. Het is dus zaak dat er een duidelijke richting wordt gekozen, met een duidelijk plan en een goed vangnet om ervoor te zorgen dat de minst draagkrachtigen onder ons niet door de mazen vallen. Regering, hier is maatwerk voor nodig, pappen en nathouden zal niet helpen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina