Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Onderwijsnormalisatie

COLUMN: Onderwijsnormalisatie

26/10/2020 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Onderwijsnormalisatie

Giwani Zeggen  

Bij de start van het schooljaar heb ik mijzelf afgevraagd wat ik zou doen als mijn dochtertje naar de kleuterklas moest. Kinderen op de basisschool met een mond- en neuskap op, ik kon mij er niks bij voorstellen. De foto's die ik in de eerste schoolweek voorbij zag komen, deden pijn aan mijn ogen. Tot zover ik had kunnen lezen hier en daar, speelden kinderen niet echt een rol in de overdracht van het coronavirus. Ik troostte mezelf met de gedachte dat mijn dochtertje pas volgend jaar naar school moet en Covid-19 tegen die tijd hopelijk verworden is tot een bijzaak in ons dagelijks leven. Voor de rest probeerde ik mij er vooral niet mee te bemoeien.

Een tweede zaak waar ik mij zorgen over maak is de achterstand die leerlingen op alle niveaus hebben opgelopen en oplopen. Een deel van 2019-2020 is uitgevallen en met de richtlijnen vanuit het ministerie van Onderwijs, zal er ook dit jaar minder les worden gegeven. Ik kan de minsiter begrijpen als ze zegt dat er ook "ballast" zit in het lesprogramma. Maar het "overbodige" onderwijsmateriaal kan toch nooit zoveel zijn dat bijna anderhalf kwartaal aan onderwijs vorig jaar niks uitmaakt? En hoe zit het met de "verloren" lesdagen in 2020-2021? Die inhalen met afstandsonderwijs of online-onderwijs, lijkt mij op dit moment in Suriname geen haalbare kaart.

Gelukkig kwam al heel gauw het bericht van het ministerie van Onderwijs dat de mond- en neuskap niet geldt voor kinderen tot en met twaalf jaar. Het eerste probleem is hiermee opgelost. Niet lang daarna kwam er een persbericht van het minsiterie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waarin mijn vermoedens werden bevestigd: kinderen tot en met twaalf jaar zijn geen factor in de verspreiding van het coronavirus. Ze hoeven dan ook geen fysieke afstand te houden tot elkaar en ook niet tot volwassenen. Voor jongens en meisjes van dertien tot en met achttien jaar geldt hetzelfde, alleen moeten die wel de fysieke afstand houden tot volwassenen en een mond- en neuskap op.

In eerste instantie was ik enorm blij met het bericht. Ik nam het persbericht nog enkele keren rustig door, om te inhoud goed tot mij te nemen. De richtlijnen gelden voor kindertehuizen, internaten en kinderdagverblijven. Waarom dan niet voor het onderwijs, schoot er door mij heen? In het internaat zijn het kinderen en volwassenen die met elkaar in contact komen. Daar is er geen gevaar voor overdracht als het betreft jongens en meisjes tot en met twaalf jaar. Zou dat op school dan anders zijn? Hett zijn toch ook kinderen (tot en met twaalf jaar) en volwassen als we praten over het basisonderwijs? Waarom dan op basis van deze richtlijnen geen normalisatie van het onderwijs?

En hoe zit het dan met de voj- en vos-scholen? Oké, VOS is misschien een aparte situatie omdat veel studenten ouder zijn dan achttien jaar. Voor de 'blauwen' echter zou het onderwijsproces toch ook genormaliseerd kunnen worden? De jongens en meisjes op dit niveau, een uitzondering qua leeftijd daargelaten, hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot volwassenen. In een klaslokaal, waarbij iedereen een mond- en neuskap op heeft, moet het voor de leerkracht een fluitje van een cent zijn, om anderhalve meter afstand te houden tot de leerlingen. Natuurlijk geldt voor zowel het GLO- als voj-onderwijs dat leerlingen met griepverschijnselen uit voorzorg thuisblijven.

Het zou kunnen dat ik ergens een aspect heb gemist, waardoor het toch niet verstandig is om het onderwijs, al was het maar op GLO-niveau langzaam te normaliseren. Het kan er bij mij niet in, dat de kwaliteit van het onderwijs op hetzelfde niveau blijft met veertig tot vijftig procent minder les.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina